Színházi Élet - 1924/25. szám

37 SZÍNHÁZI­­ ÉLET Holnap kezdődik az élet Filmen is feltámadnak a régi diáktörténetek Néhány évvel ezelőtt divat­ban voltak a diákfilmek. Mindenki emlékszik az Ötö­dik osztály című­ bájos diák­történetre, amelynek cselek­ménye egészen közel tudott férkőzni a publikum szívé­hez. Angliában és Ameriká­ban ma is tucatszámra gyárt­ják a diákfilmeket, de a ma­gyar filmírók igen ritkán merítenek le mát a diákélet­ből, amely pedig kifogyha­tatlan forrása a filmre alkal­mas történeteknek. Hosszú szünet után most a G­or­a-filmgyár készít új­ból diákfilmet. A film címe : Holnap kezdődik az élet. Szerzőjének nevét nem akar­ják a Gloria-film­gyárban el­árulni, mert a szerző ki­ Milötte, hogy neve nem sze­repelhet a nyilvánosság előtt. A filmet Forgács Antal ren­dezi, Krupka Gusztáv foto­graf­álja. Már hetekkel ez­előtt hozzá akartak fogni a felvételekhez, de az egyik női főszerepre nem találtak alkalmas színésznőt. Úgy volt, hogy Somogyi Bogyó, a Nem­zeti Színház fiatal és máris nagyhírű naivája vállalja el a szerepet, de a Nemzeti Színház klas­­szikus ciklusa meghiúsította ezt a tervet. Most már nagy­ban folynak a felvételek a női főszerepben Harmath Hildával, akinek ez lesz első filmszerepe. A férfi főszere­­peket, három érettségiző diákot, Kompóthy Gyula, Ve­rebes Ernő és Bende László játsszák. Verebes már ját­szott diákszerepet, a Pál­utcai fiúk egyik főszerepét, Kompóthy pedig legutóbb az Őrszemben tett tanúságot ar­ról, hogy milyen kitűnő film­színész. Korda Mary és Kürti Teréz is vezető szerepeket játszanak a filmen. Az új film egyik rendkívül érdekes felvonásának a Balaton a színhelye, egy másik részé­nek pedig Erdély, ahonnan három magyar fiú egy nagy egyetemi városba kerül el. A balatoni felvonás izgalmas részlete az a jelenet, amely­ben Harmath Hilda egy csó­nakból a Balaton közepén a vízbe ugrik és Kompóthy kimenti. A Glória nagy filmjének interieurjeit a Star-filmgyár műtermében veszik fel. Ugyancsak komoly munkára készül a Gloria a diákfilm után is, amikor a Rákosi Jenő Magdolnájából készült filmet veszik fel, a kis gyermekszerepben Walter Bobbyval és Jatzkó Ciával. HOLNAP KEZDŐDIK AZ ÉLET Készül az új Glória-film. A képen középen Harmath Hilda és Kom­póthy Gyula Várkonyi Mihály Pola Negrivel játszik Amerikában Többizben megemlítettük már Várkonyi Mihály ame­rikai filmsikereit. Várkonyit nemrégiben meginterjúvolta Amerikában egy nagy kali­forniai újság női riportere, aki hosszú cikket közöl lap­jában ,,a daliás magyar film­színészről." A cikk Várkonyi egész pályáját elmeséli, a ke­reskedelmi iskolától a bizto­sítási íróasztalán, a színész­akadémián, a kolozsvári és nemzeti színházi színészkedé­sen át egészen az amerikai filmsikerekig. Elmondja a cikk azt is, hogy Várkonyi Pola Negrivel együtt játszott a „Vörös páva" című film­drámában. Érdekes, hogy Várkonyi Mihály, akit Amerikában Victor Varconinak neveznek, legközelebb újból összekerül a nagy filmmű­vésznővel, Pola Negrivel, aki jelenleg szintén Hollywoodban, várja, hogy megkezdjék a Para­mo­unt-filmgyár legújabb at­trakciójának felvételeit,­­a­melyben Várkonyi Mihály lesz a partnere. Uj Cserépy-film A Fridericus Hex és a Heidelbergi diákélet világ­hírű magyar rendezőjének, C­serépy Arzénnek új filmjét most mutatták be a berlini Ufa-P­­ace-ban. Windstärke 9 az uj Cserépy-film címe, amelynek csak a szüzséjét írta Cserép, és csak egyes részeit rendezte, mert köz­ben elutazott Németország­ból. A film rendezését így Reinhold Schünzel fejezte be.

Next