Színházi Élet - 1924/25. szám

­ SZÍNHÁZI ÉLET A Fröhlich barban­. A Cercle des Elrangersbe mentünk, a Fröh­ lich-barba, itt ma volt a premier. Ragyogó közönség az asztalok körül. Egész sereg ismerős : Salusinszky Imre, Sebestyén Ar­nold, Miklós László, Gothard vezérigazgató, Ferenczy direktor, dr. Báder József, Vécsey László, Frey Endre, Vas igazgató, Fazekas Imre, Fischl Tibor, Fürth Elvira, Náday Lola, Radó Teri és még igen sokan ültek az asztalok körül és táncoltak középen a par­ketten. A hangulat emelkedett és olyan, amilyet a Kádár Miklós siófoki előkelő bárjától vár­hat az ember. A kis Fröhlich játszott és énekelt. Először azt, hogy „Ich habe ein Garcone in der Josefstadt", azután Kálmán Imre Marica grófnőjéből a „Komm mit nach Varasdin"-t. A pincérek még a kavicsos pas­sagon is hangtalanul hordták az asztalokhoz a coctailt, a dzsint, a pezsgőt, előkelő pesti úriasszonyok járták a javát. Fröhlich játszott, Kádár pedig boldogan és megelégedetten üdvözölte régi vendégeit és a barátait. Ragyogott a fényben és a pompában a Fröhlich-bár, pedig édes Istenem, mi volt itt még ma reggel ! A betonból készült parkettet akkor dorongálták le a napszámosok a bal­sötésen még most sem száradt meg a fes­ték, hangos vezényszavak verték fel a csön­des udvar pihenését, de estére labellos volt minden : a vendégek jókedvűek, a gazda megelégedett, valami kimondhatatlanul ked­ves és derűs hangulat ült mindenkinek az arcán és szinte megijedtem, amikor a szom­szédom egyszerre megragadja karomat és felkiált : — Itt vannak ! Tényleg­ A szőke művész­nő a Vékey mester bronzszínű estélyi toilet­­-jében, a Brust-szalon ragyogóan szép kalap­jában jávát járt a parketten a csíkos bur­burrybe öltözött ifjú báróval. Csodák cso­dája, az öreg báró is itt ü­lt a bárban, de a méltóságos asszony nem volt vele. Az egyik Sherlock Holmes oda akart rohanni hozzája a parkettre, Kádár mesterrel azonban sike­rült őt visszatartanunk. — Várjon ! mindjárt vége lesz a táncnak. A Cercle des Etrangers (Fröhlich-bar) Siófokon 81

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék