Színházi Élet - 1924/33. szám

54 SZIN­H­ÁZI ÉLET csak saját szépségével fogja elkábítani a közönséget, de ötven diszkréten öltözött hölgy is statisztál az új film­primadonna mellett. Garison Murray Mae Murray Mae Murray a legérdeke­sebb jelenség az amerikai filmszínésznők­­ kasztjában. Mae Murray nemcsak játéká­val, de főleg csodás alakjá­val, pikáns megjelenésével hódította m­eg a közönségeit. Mae Murray teljes tudatában van megjelenésének hatásá­val és igyekszik testi szépsé­gét a filmen minél jobban ér­vényre juttatni. A szép Murray veszélyes vetélytársnőt­­ ka­pott egy má­sik Murray személyiében, aki benfentesek szerint még Men­nél is érdekesebb megjele­nésű. Az új Murray teljes neve : Garsson W. Murray és a Associated Exhibitons már készít egy hatalmas filmet, ahol Garsson Murray nem­ A Pál­ utcai fiuk Martonvásáron Balogh Béla elkészült Mol­nár Ferenc diákregényének, a Pál­ utcai fiúknak a szcená­riumával. Az új film felvéte­lei augusztus végén kezdőd­nek meg a Corvin-filmgyár martonvásári telepén. A diákfilm főszerepét Faragó Gyuszi, új gyerekszínész-te­hetség játssza, és AGNES AIRES a népszerű amerikai filmprimadonna autót vezet. GLORIA SWANSON ilyen kalapot visel. Ez a selyem­szálakból készült kalap olyan, mintha a filmprimadonna haja lenne VALENTINO és felesége, NATASA RAMBOVA. Legújabb fényképük A 3 MacDonald Érdekes reklámképet ho­zott az egyik képes amerikai filmújság. A 3 MacDonald címmel három fényképet kö­zöl, amelyek közül az első Ramsay MacDonald-ot, Ang­lia miniszterelnökét ábrázol­ja, a második MacDonald-ot, a nagyszerű atlétát és táv­futóbajnokot, a harmadik pedig MacDonald-ot, a film­színészt ábrázolja, aki a A Self Made című filmben mu­tatkozik be legközelebb Ame­rikában.

Next