Színházi Élet, 1924. szeptember 14–20. (14. évfolyam, 37. szám)

1924-09-14 / 37. szám

24 SZÍNHÁZI ÉLET Ezen a héten meglepetést tartogatunk a közönség számára. Tekinve, hogy két héttel ezelőtt Mars-szám volt, a múlt héten pedig iskola­szám, ezúttal kivétele­sen színházi számot adunk. RÖVID SZÍNHÁZI HÍREK A Fővárosi Operettszínház előveszi a Drótostótot. Mint értesülünk, az operett a mo­dern rendezésben már drót nélkül kerül színre. * Faludi Jenő dr. arra a hír­re, hogy a Fővárosi Operett­színház Fejest lépteti föl, le­szerződtette Lábast. Ő lesz Fejes ellenlábasa. * Mascagni staggionel szer­vezett, amely a mester mű­­veive­l. ide-oda fog mascagni . Miután a Városi Színház zenekara nem működik, az igazgatóság felszólította női tagokat, hogy ők maguk a gondoskodjanak kísérőkről. * Megkezdődnek a húzások. Az osztály sorsjáték igazgató­sága közli, hogy miután Sa­lamon és Radó ismét egy ká­véházba járnak, rövidesen megkezdődnek a húzások. Egy hölgy arcképéhez — Ennek a hölgynek van egy előnye és egy hátránya. Az előnye, hogy ma lett. — És a hátránya ? — Hogy nem ma lett. Jobb, mint a szanatórium — Kisasszony, önnek föl­tétlen csöndre és nyugalomra van szüksége. — Tudom, doktor úr. Ép­pen ezért elvállaltam egy színházi jegy pénztárosnői ál­lást. TUDOMÁNYOS LELETEK Hogy a Nagy Magyar Al­föld valamikor tengerfenék volt, az is bizonyítja, hogy egyes budapesti színházakban ma is több Hajó-darab talál­­ható. * HASZNOS TÁBLAK SZÍN­HÁZI JEGYPÉNZTÁRAK FÖLÉ Ezen a helyen a csopor­tosulás meg van engedve Itt mindenki jegyet vált­hat kedvesével házaso­dási kényszer nélkül Rekedt tenorista érintke­zésbe lépne hangadó kö­rökkel. Veszélyben az operett­előadások — Főrendező úr, az isten szerelméért, mért gesztikulál olyan őrülten a kar ? — Mert nem nézhetik kar­batett kezekkel a drágaságot. * KLASSZIKUS MŰVELTSÉG — Mi az, hogy Hannibal ante portas ! — Az annyit tesz, hogy Hannibal azelőtt portás volt, artedan­Áa A szorzószám A pénzügyminisztérium a budapesti naivak korának meghatározásánál a szorzószámot elengedte.

Next