Színházi Élet - 1924/45. szám

SZÍNHÁZI ÉLET A szatmári színház is megkezdte szezonját Kovács Imre, a szatmári szinikerület igazgatója, aki egyike a legkomolyabb és­ a legszebb munkát végző di­rektoroknak, mindent elkö­vetett, hogy elsőrangú társu­latot vigyen le Szatmárira. Ez sikerült is, mert a szat­mári társulat olyan erős ope­rett-együttessel és drámai személyzettel rendelkezik, hogy minden darabot a leg­sikerültebben képes bemu­tatni. Kovács színigazgató, akit egyébként is igen ked­velnek Szatmáron. Zilahi­ Lajos bájos falusi életképé­vel a „Süt a nap"-pal kezdi november elsején a szezon­ját. A A miskolci szezon legnagyobb operettsikere a .,Huncut a lány" Október 24-én mutatta be a Sebestyén Géza miskolci színháza a Király Színház volt műsordarabjait, a „Hun­cut a lány"-t. Ünne­pi han­gulatban telt meg a színház nézőtere. Ahogy a függönyt felhúzták,­­ a közönség már tapsolta­t­­a díszletet. A tel­jes díszletet a Király Szín­ház adta kölcsön Sebestyén­nek. A felvonás után nyolc­szor hívták függöny elé a szereplőke­t. Óriási virágkosa­raik között jöttek ki a művé­szek a rivalda elé. Az egyik virágkosárban egy brilliáns gye­rű­ volt ezzel a felírással : „A drága „Huncut a lány­nak — a miskolci jogászok." A szereplő színészek így nyilatkoztak a sikerről : Timár fia : A Kis grizett óta nem volt ilyen szerepem. Sok kedvvel játszottam és valóba­n jól esett a taps. Mint mindig. Ez soha sem rossz. László Andor : Az Anatol­nevű szerep — a bonviván­so­k álma. Tegnap játszottam ezt és érzem, hogy holnap, holnapután is fogom, azután még sokáig. Somogyi E. : Tamással van egy duettünk : „Ez nem rá­dió, sem telefon, sem express — de szenzáció. Tamás Benő : Somogyival van egy duettünk : „Ez nem rádió ..." st­b. Ilyen sikerem még Miskolcon nem volt. Pallos János : Nagy volt a siker. Én azt hiszem, hogy több ilyen lesz még. BOGDÁN IRÉN, a keszthelyi színház drámai szendéje Keszthelyi színház : „Antónia". H. Szalma Terus ITTSY EMILIA nagy sikerrel vendégszerepelt „Vera Mircevá"-tan a szegedi színházban (Gábor felv.) TURCSI JOLÁN, aki vidéki kardalosnőből prima­donna lett Dombovári Miskolci színház . ..Vera Mirceva" C­sáky Paula és Erdődy Lilli (Sápmüller felv.) 75

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék