Színházi Élet - 1925/3. szám

SZÍNHÁZI É­LET A Pál-utcai fiúk, ifjúságunk e színes, elmúl­hatatlan csapata, a felejthe­tetlen regény és édes álom, amit a gyermekévek jelente­nek az életünkben, most újra visszatér hozzánk, rövid és mégis tartós látogatóba ! Eljönnek a Pál-utcai fiuk, vezérükkel, a Nemecsekkel és belecsapnak, beleparoláznak a mi kérgesen nyűtt kezünk­be ... — Szervusz, hogy vagy, megvénültél fiam, — mondja Nemecsek egyszerűen, mert ő megmaradt annak, ami akkor volt, mikor először olvastuk. Ő megállt az időben és azért tud most a gyermekifjuság aranyos verőfényével reánk — kacagni. Azért tud vigasz­talást és örömöt adni, olyan tisztán, amilyen tisztán adta a régit. Ha ő is velünk öregedett volna, — egy bús sóhaj lenne csak a találkozás. De nem, nem így van, nem lehet a*­ 1 Nemecsek megmaradt gyer­mekifjúnak és most, amikor visszatér hozzánk, felnőttek-­ ez, a gyermekkorunk egy darabja búvik a mellünkre. A Pál-utcai fiúkat újra filmre vitték és ennek a film­nek, amit Balogh Béla ren­dezett tökéletes művészettel, e héten lesz a bemutatója a Corvin­ Színházban és a Capi­tol­ Filmpalotában. Az új „Pál-utcai fiúk" — Pásztoly­film és rendezője Balogh Béla, arra törekedett, hogy minél élethűbben, valóságo­sabban támassza életre az örökéletű ifjúsági regény történéseit és eseményeit. Ezt pedig elérte és így, ha azt mondjuk: az legyek? Mi vagyok én, béka" életre vált regény ez a film, — a legnagyobb dicséretet mondtak ki, de méltán és túlzás nélkül. „Hát én most már mindig vízben .. . és Nemecsek Ernő gittegyleti titkár, a Pál­ utcai grund kapitánya behunyt szemmel, hófehéren fekszik az ágyban . . . Szabad-e Jackie Coogan nevét zsebkendőreklám­nak felhasználni ? Egy kérdés, amire a new­yorki törvényszék fog választ adni Jackie Cogan apja Nat Lewis ügyvéd útján beperelte „The Adams-Bach Hand­kerchief Co., Inc céget, amely zsebkendőit Jackie Coogan­zsebkendő" névvel reklámozta és hozta forgalomba. Coogan papa a newyorki törvényszék­től a „zsebkendő rt." könyvei­nek lefoglalását kéri, továbbá, hogy a könyvek alapján meg­állapítandó haszonból, tiltott névhasználásért 10.000 dol­lár kártérítésre kötelezték az Adams-Bach céget, amely — mint látjuk — reklámötlete­kért nem megy a szomszédba. 61

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék