Színházi Élet, 1925. február 8–14. (15. évfolyam, 6. szám)

1925-02-08 / 6. szám

SZÍNHÁZI p.­ LET 18 KIK VOLTAK OTT A HALLÓ AMERIKA PREMIERJÉN? Stendhal azt mondta, hogy a regény tulaj­doni klépen ne­m egyéb,­­mint tükör, melyet az író az élet országútja felé tart, hogy megcsillogtasson benne emberi sor­sokat. A huszadik száza­d új drámai mű­fajt­­ teremtett : a revü­ét és mi elmondhat­juk Stendhallal, hogy a revü nem egyéb, mint tü­lkör, melyet a rendező tárt a nő elé, hogy szépségét ragyogtassa benne. Nem csoda hát, hogy a revü épp ott vi­rul, ahol a nőt legjobban imádják : Ame­rikában és Franciaországban és hogy Pá­rizsban talált klasszikus művelőre, Mistin­guettben. De nem csoda az sem, hogy ezt a műfajt éppen a huszadik század teremtette. A XIX. század emberei azért mentek színházba, hogy választ kapjanak problémáikra : Mi az élet ? Mi a szere­lem­­? Mi a házasság ? A mai publikum nagy részének egy vágya van : elrepülni néhány órára a gondterhes hétköznapból és a színpadon fényt, derűt, nevető élet­igenlést látni. Ennek a revü­ne­k a címe mintha fél mondat lenne­ csak. A másik felét, ha kimondanánk, vájjon hallat­szana-e hangunk vidámsága mögött némi kis rezignáció : Halló Amerika . . . Kez­dünk téged megérteni ! ? A női szépséget tán Pesten még soha olyan ragyogóan nem glorifi­k­álták, mint a péntek esti revüben. A nézőtér hölgyei is mi­n­tha érezték v­olna, hogy ez a szépség premierje lesz, mindenki grande toilette­ját öltötte fel. És míg a színpadon a mű­vészetté finomult sttil­izáltság ült ünnepet, a nézőtéren az idei divat minden raffi­nement ja, minden vonala és színe vonult fel. A sötét toilettek eleganciája vetekedett a világosak szépségével. Feketében láttuk Jendrasiknét, Lászlóffynét, Márton An­géláit, Komnhauser Kamánnét, báró Kohner Villmosnét, báró Kohner Adolfnét, Kohner Ida bárónőt, Fellner Alfrédnét, Fellner Balis Ernőnét, Wilheimnét, Mészöly Ist­vánnét, Karcagnét és Ebner Erzsébetet. Az egyik páholyban Gombaszögi Frida tű­nt fel lazacszínű t­erü­letiben, egy má­sikban Darvas Lili­a-aranyban. Szegő Elemérné fekete - fehérben, Jókainé sötétzöldben. A lila színek közt leg­szebb volt Kemény Simonné orgona­színü gyöngyös toilet­tje. Szacel­láryné halványzöld tüllfelhőt viselt vál­lán, mellette Hudacsek Dodó rózsaszínű ruhát, Walderné zöldet, Kánitzné szürke tüllfátyolt a vállán, Révészné fehér strucc tollas belépőt, Halász dr.-né fügetarka himzésű, Zerkovitzné fehér charmeuse Vas Elemérné zöld brokát, Véginé sötét- KÖKÉNY ILONA a Tátrában dijat nyert a bob versenyen

Next