Színházi Élet - 1925/36. szám

SZÍNHÁZI ÉLET CSORTOS GYULA BAJOR GIZI A meginduló magyar film­gyártás első, igazán komoly hírnökét készítik elő most­­a Corvin-filmgyár gyarmat­utcai műtermében. Zilahy Lajos, a Nemzeti Színház­ban nagy sikert aratott „Süt a nap" szerzőjének első filmjét fotografálják. A da­rabot egyenesen a vászon számára írta a szerző, aki­nek kéziratából Fodor Mik­lós írta a szcenáriumot. Két aranyos csirkefogó, csavargó drága története a film. A két kedves szegény embert a Fortuna istenasz­szony játékos kedvében egy­szerre jólétbe juttatja,­­ hogy aztán később egy ugyancsak könnyed és me­lankolikusan groteszk moz­dulattal visszahelyezze őket ugyanabba a miliőbe, ahon­nan elindultak. Nagyjában ez a darab té­mája, illetőleg egyelőre csak ennyit árulhatunk el a „Rongyosok"-ról, amelynek felvételei a szerző állandó jelenlétében folynak. A készülő Zilahy-film föl­vételeit meg is néztük egyik nap a Corvinban. Gyönyörű, Básthy István tervei szerint készült ebédlő a szín. A valóban mes­teri szervirozást a ki­­ s kedves csavargó az új magyar filmben rály volt udvari komor­nyikja „rendezte". Az öreg komornyik különben a da­rabban is komornyikot ala­kít Gaál Béla főrendező egy pódiumról dirigál és türelmetlenül várja Bajor Gizit, a női fő­­szereplőt. Csortos Gyu­la, a másik főszereplő, elegánsan, cilinderrel a kezében ül egy karos­székben és várja a je­lenését. Az elgáncia mögött kedves csirkefogó rejtőzik. Csortos az egyik „rongyos", aki most már arrivált ! Hallatlanul groteszk és kitűnő Csortos. Elemében van, hiszen Lilio­mot kell megint játszania. S hogy játssza! Végre jelentik, megjött Bajor is. A jelenéshez öl­tözve jön és már siet be a műterembe. Angol társal­kodónője kiséri. S felhangzik Gaál főren­dező sípolása. Ott állnak a gép előtt Kürthy József, Pethes Sándor, Abonyi Ma­rianne, Gyöngyösi Erzsi, Dózsa István. Gaál főrendező hátraszól Vanicsek operatőrnek: — Los! ... — és a jele­net már megy is. Most nem hallani mást, csak a Jupiter-lámpák ser­cegését, a felvevőgép katto­gását és Gaál Béla vezény­szavait. RAYMOND GRIFFITH Palm Beach-ben nyaral 57

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék