Színházi Élet, 1925. szeptember 6–12. (15. évfolyam, 36. szám)

1925-09-06 / 36. szám

64 SZÍNHÁZI ÉLET Bemutatjuk a magyar Rin-Tin-Tint! A budapesti Glória-film­gyár az idén immár máso­dik filmjével hódítja meg a pesti közönséget, nagy sikere után A Cigány a gyár igazgatója és főrendezője, Forgách Antal most befejez­te „Elhagyottak" című film­regényét, amelynek női főszerepét a gyö­nyörű szőke Lacy von Blondel játssza. A többi főszerepben Jatzkó Cia, Vándory Gusz­táv, Dán Norbert, Vendrei Ferenc és Réthey Lajos nyújtanak nagyszerű alakí­tást. A filmnek van egy kutya-főszereplője is: Berolf, a rendőrkutya, „aki" méltó kollégája az ame­rikai kutyaszínészek­nek, Rin-Tin-Tinnek, Akatannak és Peter the Greatnek. Amig a fi­lm törvényjavas­lat elk­észítésén dolgoztak é­s a magyar filmgyártásról an­kétozn­ak, addig csöndben, de nagy szívóssággal és ener­giával készült el Forgách két magyar filmje, amely igazolja azt, hogy a magyar filmgyártásnak­ jövője van. Adorján László szcenáriuma nyomán készült el az „Elha­gyottak", amelyet Bécsi Jó­zsef, a külföldön is jónevű operatőr fotografált. A film izgalmas szüzséje biztosan tetszeni fog a közönségnek. Különösen jól sikerültek azok a jelenetek, amelyek­ben a pompásan dresszíro­zott farkaskutya szerepel. Lacy von Blondel szen­zációs párizsi toalettjei külön feltűnést fognak kel­teni. A szép szőke filmszí­nésznő most jött haza Pá­rizsból és természetesen ma­gával hozta a legfrissebb pá­rizsi ruhakreációkat, ame­lyek a nézőközönség höl­gyeinek bizonyára külön él­vezetet és örömet fognak szerezni. A maharadzsa: Gunnar Tolnaes A kedvese : Karina Bell A Nordisk-gyár befejezte az új Gunnar Tolnaes-fil­met, amelynek A maharad­zsa kedvese partnere ij a címe. Tolnaes filmjében Kari­na Bell, akinek a kezét ép­pen a napokban kérte meg Gunnar Tol­aes — berlini híradás szerint. Sacy v. Blondel és Dán Norbert „ELHAGYOTTAK" Glória-film — Royal­ Apolló, Kertmozi Sacy v. Blondel és Vándory Gusztáv

Next