Színházi Élet - 1925/41. szám

54 APRÓSÁGOK A NAGY MAGYAR FILMRŐL A ,,Rongyosok"-ban fontos sze­repet játszik egy majom. Ezt a majmot kölcsönvették egy állat­kereskedőtől, aki garantálta, hogy ez a „Misi" a világ legszelídebb majma. Misi tényleg szelíden vi­selkedett az állatkereskedés ket­recében, de kint a filmgyárban megvadult: harapott, karmolt, a színészek nem mertek vele ját­szani. Végre Bajor Gizi vállalko­zott Misi ,,megfőzésére". Egy hét alatt olyan szelíd majmot nevelt Misiből, hogy az ölebek is csodá­jára jártak ennek a szelídségnek. Ez a nagy szelídség csak Bajor Gizi iránt nyilvánult meg, neki szót fogadott, azonban mással szemben Misiké éppen olyan va­dul viselkedett, mint régen. Egy szép napon Misi megszo­kott. A filmgyár udvaráról m­e­resz ugrásokkal a szomszédos há­romemeletes ház tetején termett. •Még a legügyesebb filmgyári mun­kások sem vállalkoztak a majom lehozására és a rendező már fel is adta a reményt, hogy M­isit további filmszereplésre nyerje meg. Ebben a reménytelen perc­ben jelent meg Bajor Gizi, aki csodálkozva látta Misi egyéni ak­cióját. — Misi, gyere­­? v— kialá­t­tt­ erélyesen a háromemeletnyi ma­gasságba. Misi két perc alatt lent termett és félénk kutya módjára kuporo­dott Bajor Gizi lába elé. Az izgalmas jelenet tanúi lel­kesen megéljenezték Bajor Gizit az állatszeliditől. * A Rongyosok felvételeihez 12.000 méter amerikai Ko­dak-negatívot használtak fel. Amikor a film elkészült, ki­vágták a fölöslegesnek lát­szó jeleneteket és lemérték a lejátszásra alkalmas film­szalagot. Rémülettel látták, hogy még mindig 4200 mé­ter hosszú a film. Valóságos harc kezdődött: a színészek, rendező, író, kézitusát vív­tak minden halálra ítélt je­lenetnél. Nagy harcok után sikerült még 1700 métert ki­vágni, úgyhogy a film vég­leges hossza — feliratokkal együtt — 2500 méter. * A felvételek folyamán 11.300.000 korona ára virá­got használtak fel. * Csortos Gyula megvendé­gelésének is érdekes a törté­nete. A darab egyik része-A VEZÉRKAR Fodor Miklós igazgató, Gaál Béla főrendező, Vanicsek János operatőr ABONYI MARIANNE A SZÍNÉSZGÁRDA Bajor Gizi, Dózsa Jenő, Csortos Gyula, Pethes Sándor, Kürthy József, Abonyi Marianne színházi élet

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék