Színházi Élet - 1925/41. szám

SZÍNHÁZI ÉLET Baráti körben gyűlt össze a Zilahy-filmh­ez szükséges másfél milliárd A Színházi Életnek elmondta: Fodor Miklós Úgy kezdődött az egész, hogy a Paramount megvá­sárolta Zilahy Lajostól a „Süt a nap" filmjogát és to­vábbi filmdarabokat kért tőle. Zilahy erre a felszólí­tásra elkészítette a „Rongyo­sok" vázlatát, de mielőtt Amerikába küldte volna, fel­keresett engem és érdeklő­dött, vájjon nem lehetne-e itthon elkészíteni ezt a fil­met. A téma nagyon megtet­szett nekem, azonban rög­tön láttam, hogy ez a film sok pénzt igényel. Először bankoknál próbálkoztam, si­kertelenül. Hiába mutattam fel a legjobb referenciákat, kormánytámogatást, a ban­kok nem vállalkoztak a ma­gyar filmgyártás megindítá­sára. A sikertelenség nem riasz­tott el és baráti körben kezdtem propagálni a ,,Ron­gyosok" magyarországi el­készítésének eszméjét. Ba­ráti körben össze is hoztuk a szükséges tőkét — egy és félmilliárdot — és megkezd­tük a munkát. Két hónap alatt elkészí­tettem a szcenáriumot, az­tán összeállítottuk gárdán­kat. Gaál Bélát kértük fel a rendezésre, aki a múltban is megmutatta, hogy az első nagy magyar filmnek fel­tétlenül ő lesz a rendezője. Vanicsek Józsefet választot­ták operatőrnek, aki a pá­rizsi Gaumontnál dolgozott hosszú ideig előkelő pozíció­ban. A két főszerepre Bajor Gizit és Csortos Gyulát kér­tük fel, mert a két nagy­skálájú filmszerep eljátszá­sára őket tartottuk a leg­alkalmasabbaknak. A két művész örömmel vállalta a feladatot és elhatározásukat egy percig sem bánták meg. Kuthy József, Pethes Sán­dor, Dózsa Jenő, Gyöngyössy Erzsi és Abonyi Marianne játsszák a „Rongyosok" na­gyobb szerepeit. Elmondhat­juk: nagyszerűen megállt­ák helyüket és színpadi sikerei­ket a filmen csak öregbíteni fogják. A film díszleteit Básthy István, a feliratokat Nemes tervezte, az eredeti kísérő­zene pedig Fenyvessy Árpád szerzeménye. Október 7-én mond véle­ményt munkánkról a ma­gyar filmszakma és a sajtó. Ezen a napon mutatjuk be a Corvin Színházban meg­hívott közönség előtt a „Rongyosok"-at. .Milyen szép a természet, csak ne volnék olyan éhes!" Bajor és Csortos 57

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék