Színházi Élet - 1925/51. szám

55 SZÍNHÁZI ÉLET Nemcsak Párizsban, Budapesten is fotografálnak már filmre divatrevüt Amerikában százával ké­szülnek el az olyan filmek, amelyek nemcsak ötletesek és a filmtechnika és filmművé­szet minden nagyszerűségét egyesítik magukban, hanem egy-egy divatcég vagy nagy gyárvállalkozás propagandá­jául is szolgálnak. Az ilyen propaganda­film semmivel sem rosszabb, mint a többi film, amelynek talán csak az a célja, hogy szóra­koztató és mulattató legyen. Budapesten egy fiatal vállal­­kozás, a frepid-filmgyár ké­szített egy érdekes filmet, amely a legújabb divatkreá­ciókat mutatja be. A revüst természetesen szellemes szű­­zsé foglalja magában. A film főszerepét Erdélyi Mimó játsza. Az újonnan fölfedezett filmszínésznő nagyon tehetsé­ges. Biztos, hogy nagyobb filmszerepet is fog még ját­szani. A két férfiszerepet Bá­nóczy De­zső és Seregi Andor játsszák. A filmet Vanicsek János fotografálta. A „Vá­gyak szárnyán" című film az első nagyobb állomása egy filmszériának, amelyet a Ra­pid-filmgyár készít el Szántó Rezső igazgatása alatt. /WWW1\A\^WWWW\ A szép fiú meghódítja a pesti nőket is ezen a héten ismert típusa a nagyváros életének a szép fia. Minde­nütt ott van, kifogástalan frakkban, illatosan, csillo­gón, pénzt költ, mulat, senki sem tudja, m­iből.­­ Ilyen ember volt az is, akibe Claire Lucien Reneval dúsgazdag bankár felesége szerelmes volt. Hiába vette körül férje mély szerelme minden gondoskodásával, szí­vébe kitörölhetetlenül véső­dött be a szép fiú képe. Pe­dig a szép fiú hódolata nem Claire szépségének szólt, ha­nem a gazdag bankár befo­lyásos feleségének és hiába lett volna Claire világ leg­szebb asszonya, ha nem Lucien Reneval felesége, a szép fiú rá sem nézett volna. A férj, az élet tapasztalt har­cosa hamar észrevette, hogy milyen érdemetlenre pazarolja Claire szíve vonzalmát és hosszú harc után sikerült fe­leségét a helyes útra téríteni, aki boldogan felejti el az őt annyira imádó férj karjai között a szép fiút. Ez a „Szép fiu" című­ filmregény meséje. A film főszerepeiben Sandra Milowanoff, Charles Vanel és Eric Varclay nyújtanak nagy­szerű alakítást. A Szép fiú-t a Kamara mutatja be ezen a héten. ERDÉLYI MIMÓ Rapid-film — Vágyak szárnyán ERDÉLYI MIMÓ Rapid-film Vágyak szárnyán wwwwwwww­w HOLLYWOODBÓL JELENTIK : Diomira Jacobini olasz filmszínésznő, aki az euró­pai Fox-filmek első filmjé­ben, a „Trödler von Amster­dam"-ban nagy sikerrel mu­tatkozott be, az amerikai Fox-gyárral tárgyal hosszabb szerződésről.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék