Színházi Élet - 1926/39. szám

48 — Tizenöt u­t­at­­ is, szőkét­ől medencébe.' Nevetni ké­rem ! . .. locsolják egymást,­­játsszanak . . . Maga ne bá­muljon folyton a gépbe . . . Több nevetés . . . még több... igy! Vanicsek úr lehet kurb­lizni! — Vissza . . . vissza . . . rettenetes volt! Hát nem érti? Tolja kicsit lejjebb a trikót! Mintha vetkőznék. Na lássa! ... Vanicsek úr! Vanicsek úr! Gyorsan... miti nap van . . . Most las­san a gép felé. Belenéz . . . Elmerén­g. Sóhaja ,szomo­rúbb ... na kérem ? ! . . . mintha nem kapna gázsit... Most mindnyájan... vigyázz Rátkayra .. . kurblizni, kurb­lizni ! Remek ! A fenti egyoldalú beszél­getés Major Dezső a Star főrendezője és Székely Ibo­lya, az első nagy magyar burleszk női főszereplője kö­zött folyt le­­ a Duna­strandon, ahol Mihály István filmjének néhány jelenetét felvették. A beszélgetésből azt is meg lehet állapítani, hogy Székely Ibolya, aki két év alatt tüneményes karriert futott be, a pompás film­színésznő. Székely Ibolyát ta­valy tizenötéves korá­ban választották meg a Színházi Élet pünkösdi királynőjének. A zsűrinek jó szeme volt, mert a későbbi idők igazol­ták, hogy a kis Ibolya nem­csak feltűnően szép, hanem­ tehetséges is. Az idén a Ma­gyar Színház szerződtette tagjai sorába, ahonnan rövi­desen a Star sztárjává avan­zsált, összesen tizenhat éves. A Dunastrand képe két hét óta nagyon megváltozott. Hatvan fürdötte iks­zört játs­ik az első nagy magyar burleszkben A Színházi Élet tavalyi pünkösdi királynője a készülő magyar film primadonnája . Az első nőif­i/ magyar burleszk fi­l­m szerettjei: l'jj Kálmánnné, Székely Ibolya, a Színházi Élet pünkösdi királynője, Báthory Giza, Vendrey (filaki felv.) M » % * .­1 magyar Ruster Keaton: Érckövi László színházi ELEI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék