Színházi Élet - 1926/49. szám

Szerelmi kaland Hans v. Bissingen-Otter­bu­rg herceg beleszeret Lola Marionba, egy ked­ves bécsi kis színésznőbe, akit egész Bécs híres daláról az „Édes lány­ka" néven ismer. Feleségül akarja venni, d­e nagybátyja, az uralkodó­herceg hazarendeli és közli vele, hogy unokahúgát szánta neki feleségül. Lizi kontessz azonban másba szerelmes, Prosper­be, a hercegi titkárba. Lola és egy festő, a fiatal herceg egyik pajtása meg­hívót kapnak a kastélyba, mert Balduin azt hiszi ró­luk, hogy férj és feleség és szintén az arisztokrá­ciához tartoznak. Hans és Lizi boldogan mondanak le egymás kezéről, az öreg hercegnek pedig annyira megtetszik a bárónénak vélt Lola, hogy el akarja őt választani a festőtől, akit férjének hisz. A festő barátnője szintén Otten­burgba érkezik, mert már nem tud nélküle élni és a csinos bécsi leányról Bal­duin herceg azt hiszi, hogy Lola Marionnal áll szem­ben. A herceg az egész tár­saságot vendégül látja asztalánál, hogy nyilvá­nosságra hozza Lizi és Hans eljegyzését. Lola leleplezi önmagát és otthagyja a kastélyt, az ősöket és az egész pere­puttyot és visszautazik Bécsbe. Nem sokáig van otthon, amikor Hans is megérkezik és fütyülve ", dicső őseire", boldogan öleli keblére Mariont. ,,Az édes lányka" című­ legújabb Star-vígjáték fő­szerepeit Hannie Reinwald, Imo­gen Robertson és Paul Heidemann játsszák. A kedves román­ amellek a fő­szereplői : egy aranyos szöszke bécsi lány és egy német uralkodóherceg fikája, poétikus bécsi tör­ténetet a Corvin Színház, a Kamara és az Orion mu­tatják be ezen a héten. Imogen Roberts .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék