Színházi Élet - 1927/1. szám

B8 •S­­Z­Í­N­H­Á­ZI É­L­E­T Kiírhatná Harold Lloyd filmjeit, ki rendez­hetné Buster Keaton burleszkjeit, kitől ta­nulhatnak az amerikai filmszínészek? Ezekre a kérdésekre ad feleletet az új magyar film : a Csodadoktor Azoknak igazolása ez a film, akik bíztak a magyar filmgyártás fellendülésében és mindig azt hirdették, hogy a magyar színészeket és filmrendezőket itthon kell foglalkoztatni, nem szabad őket külföldre en­gedni. Magyar rendező, magyar operatőr, magyar író és magyar színészek munkája a Csodadoktor, amely új útja a budapesti filmgyártásnak. Drámát és vígjátékot eddig is gyártot­tunk, de a burleszk-műfaj­hoz nem mertek Európá­ban hozzányúlni. Azt hit­ték, hogy ezt is az­ Amerika tudja gyártani. Ezt a tévhitet oszlatta el a Csodadoktor. Bebizonyí­totta, hogy amerikai bur­leszket mi is tudunk pro­dukálni. Mihály István filmtörténeténél aligha­ ír johbkat Harold Lloyd házi szcenáriumírója, Major De­zső pedig bátran vállal­hatná Buster Keaton új filmjének rendezését. (Ez különben nem is olyan valószínűtlen: Major ki­megy Amerikába, ahol elég jó protektor várja: Major Henrik, a világhíres raj­zoló, aki fivére a Csoda­doktor rendezőjének). A színészek pedig egye­nesen amerikai filmvígjá­tékra kívánkoznak. Rátkay Márton még leckét is ad­hat amerikai kollégáinak, a szép hollywoodi görlök pedig Vaszary Piritól ta­nulhatnak humort és el­ámulhatnak Székelyi Ibolya szépségén. Egyszóval az új magyar film jó kilátásokkal kezd peregni majd a Corvin­színházban, Kamarában és az Orionban nemcsak a magyar közönséget hódítja majd meg, de az egész vi­lágot megnevetteti. Reeves Moskine az amerikai neve Ivan Mossouk­innak, aki Fazekas Imre filmjének főszerepében mutat­kozik be, mint amerikai filmszínész Az Universal filmgyár januárban kezdi meg Fa­zekas Imre Moszkva című fimjénak felvételét. A férfi főszerepet a Mosjoukin játssza, akit az amerikai filmgyár Reeves Moskine­nak keresztelt el. Major Dezső a „Csodadoktor" rendezője Vaszaru Piri és Adtkan­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék