Színházi Élet - 1927/9. szám

52 LX VI­II A 7.1 ÉLET A szerelmes férfi olyan, mint a részeg ember, mikor már nem tudja, hogy fiú-e, vagy lány. Tehát, ha szerelik a fiús lányt, éppen úgy szeret­hetik a lányos lányt. Szuszi (Győr) A fiatalemberek legtöbbje a régi típusú ma­m­át képzeli el feleségnek; mikor elveszi a ma­mát, akkor megy a bubifrizurás cigarettázó szomszédasszonyhoz társalogni. Fiam, Te egy kicsit maradj vagy — mondja feleségének. Ad­dig-addig maradt, míg végre lemarad. Jön a bubifrizurás, mert azzal mégis csak jobban megértjük egymást. Elveszi ő a bubit vagy etont. Megpróbálja azt is. Most már lassacskán megnő a bubi és a ,,papa" belátja, hogy ott van, ahol elkezdte. És ha megnő majd újra a haj. Várjon mi különbözteti meg egyik nőt a másiktól? Gombaszögi Ilonka IX., Gyep­ u. 29. A mai lány természetesen nem lehet olyan Nebántsvirág, mint nagyanyáink korában vol­tak a lányok, a nőiességét mindamellett nem­ szabad semmi életkörülmények között sem el­vesztenie. Hogy ki megy inkább férjhez? Erre szabályt csinálni, azt hiszem nem lehet, mert amint a gusztusok, úgy a férfiak is nagyon kü­lönbözők. Én azt hiszem, hogy olyan férfi, aki­hez jóizlésű, komoly lány férjhez menni kíván, nem vesz el egy túlzásig kifestett, a flirtet min­den határon túl is űző, fiasságot majmoló divat­bábot. Viszont a nőiességet sem szabad össze­téveszteni az elmaradottsággal. May Jenőné (Bősárkány) A pályázaton résztvesznek még a következő beérkezett és a feltételeknek megfelelő pálya­munkák : Styevo András, Közi és Si, 1241. sz. régi elő­fizető, Kolumbusz -tojás. ..ha mondom ezt", Tatabánya. Egy jugoszláviai példányvásárló. — P. Ilonka, Rákoskeresztúr. Egy példányonkénti vásárló, Pusztapó. Pásztor Miklós, Nagyvárad. Sichermann Vera, Kisújszállás. —. G.­ Bety. B. A., Óbuda. Kerényi Irén, Budapest. Lya, Eötvös­ utca 27. — Ángyán Ilonka, Timisoa­ra. Upor Györgyi, Budapest. Spitzer Sán­dor. G. M., Pásztó. Szroghy Panna, Mátyás­föld. — ,, Asszony válasz." —­ .Jusztné, Margit-kör­út 6. — Weisz Ferenc, Bihor­ u. 7. — Kövesi Jolán, Pesterzsébet. Stein Rózsi, Mór. Völgyi József, Ungvár. —­­ Ilus, Brassó. --11. Erzsi, Budapest. K. Lilly. — Boldizsár. — Klein Margit, Románia. Schien Franciska, Bé­kásmegyer. — II. K.-né, A­ba Ju'ia. — ..Hol az ezer pengő!" — Esch­kenásy Márta. — Stoffner Erna. Dr. Kádár Béla, Bors­ u. 5. Komorczy Alajosné. — Kesztenbaum Mária. „Egy rokkant 4-es honvéd." K. .­., Putnok. G. II., Őri­szentpéter. Pintér Julia, Budapest. II Gitta, Verpeléti­ u. 1. — Gáliczky Ica, Földeák. Kö­vesi László, Pesterzsébet. Klára, Sajószent­péter. Gir. I., Orosháza. - Mira W., Debre­cen. — Mándy Ilonka, Baross­ u. 96. — Csilla és Anitra. - Lovas Nándor, Nyíregyháza. — Dr. M. L., Szombathely. - II. M., Sopron. — ,,Egy val­lásos asszony", .Sopron M. Teri, Budapest. — Mellner Matild, Nagyszeben. S. Sz., Mátyás­föld. — Ceglédi előfizető. Marslakó. — Fiu­mei két lány." Ilus, Makó. Buna Sándor, Budapest. Fehér Rózsa, Újpest. — Györk Bö­zsike, Tura. Tóth Mary, Rákosliget. „Egy pusztai asszony". Baranyamegye. - Fiatal­asszony. S. Aranka. — Pungor Sanyi. — Had­nagy Iluska. Szügyi Matild. — Miselbach Jenő, Cegléd. Egy új előfizető. — ,,Egy lányos lelkű­ asszony. Dr. Lengyel Endre. — Egy szá­monkénti vásárló, Budapest. — Itakuszy, Keszt­hely. — ,,Egy asszony, aki nemrégen ment férj­hez/' — Riedl Ottó, Tatabnya. — Stark Andor, Budapest. — ./. ... Újpest. — Ilaszi Oszkár. Praha. — ,.Sherlock Ilelmes II." — Szrogh Jenő. Mátyásföld. SZI:\Z\C­IOK MATI1ÉJA: HARKATH IHEG tisztelettel meghívja Méltóságodat (Nagyságodat) e hónap) 27-én d.­e­­lel 1 I órakor a FŐVÁROSI OPERLETTSZI]VHÁXK­W tartandó szerzői matinéjára. A műsor Harmath Imre írásaiból a Abel Frigyes Abonyi Géza Ányos Laci Békeff­y László­ Boross Géza D'Arrigo Kornél Dénes György Dezsőffy László Erczkövy László Falus Ferenc Ferenczy Károly Felhő Rózsi Fekete Pál Gallai Nándor Gárdonyi Lajos Halmay Tibor Haraszty Mici Heltai Andor Herceg Jenő Honthy Hanna Iványi Dezső Király Ernő Kiss Ferenc Kökény Ilona Kőváry Gyula Kondor Ibolya következő művészek felléptével Kovács Andor Lukács Pál Makláry Zoltán Mály Gerő Molnár Vera Peti Sándor Pethes Sándor Rátkay Márton Rek­e Gabi Radó Sándor Rott Ferenc Salamon Béla Sárossy Mihály kerül színre: Sarkadi Aladár Siró Anna Sólyom Janka Solti Hermin Somogyi Nusi Steinhardt Géza Szász fia Szokolay Olly Szentiványi Kálmán Székely Mihály Törzs Jenő Türk Berta KONFERÁLNAK: Falus Ferenc — Békeffy László Kőváry Gyula — Kovács Andor — Szentiványi Kálmán MÁRKUS Alfréd és a Royal Orfeum teljes zenekara. — BERKES Béla udvari zenész és zenekara Karmesterek: Hetényi-Heidelberg Albert Losonczi Dezső — Komjáthy Károly — Nádor Mihály FŐRENDEZŐ: TARJÁNI VILMOS Az előadást vezeti:­ SZABOLCS ERNŐ. Jegyek a Fővárosi Operettszínház, valamint az összes szín­házak pénztárainál és az összes jegyirodákban kaphatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék