Színházi Élet - 1927/18. szám

SZÍNHÁZI É­L­E­T­ rettet. Fodor László is befejezte új vígjátékát. Valamint Martos Ferenc is elkészítette Angela című operett­librettóját, amelyet Szirmay Albert zenésített meg s amelynek hősnője egy két férfi asszony. Liptay Imre szintén operettlibrettót fejezett be. A könyv címe Páris királynője és egy külföldi zeneszerző készíti hozzá a muzsikát. És mindezek ko­ronájaképen Somlay Arthur a napok­ban egy darab első két felvonását azzal nyújtotta át a Vígszínház igaz­gatóinak, hogy: „Uraim! Ez itt az új Ember tragédiája!" — Szent Isten, igazán? És ki írta a darabot? — Azt Somlay egyelőre nem akarja elárulni. — Mi van Gaál Francival? — Nyugodjanak meg, aláírta a szer­ződését a Vígszínházhoz, amely a jövő szezon kétszázötven estéjére a Vígszín­házhoz köti. — Kié az az azúrkék automobil, amelyen mos­tanában Rátkay Mártont lehet látni? — Rátkay Mártoné. M­egvásárolta ugyanis Tolnay Ákosnétól azt a Citroent, amelyet Tol­nayné Parisban magától Madame Citroentől vett meg. Ha Citroennének jó volt, jó lesz nekem is, gondolta Rátkay Marci és rövid alku után meg­vette a kocsit. — Még csak azt sze­retnénk tudni.. . Most az egyszer én fogok kérdezni, valamit. — Halljuk, halljuk! - IIa valahol tudnak, szerezzenek Törzsnek két automobilt. — Egyszerre kettőt? — Hogy félreértés ne legyen, nem arról van szó, hogy Törzs két autót akar venni, hanem a Ste­fánia­ úti házában két autó számára elegendő ... L . : „Mint az uj bor lires garagea van es most szék Szövetsége Törzs keres két olyan »szerepet Holló­s' megfigyelésektől autót, amelyeknek a gazdája ezt a garaget kibérelné. Garantáljuk, hogy egy héten be­lül szerzünk neki négyet. — Na majd meglátom, hogy mit ér a maguk protekciója. — Bankett nem volt a múlt héten? — Dehogy nem. Minden nap egy, de mindegyiket egy személy tisztele­tére rendezték. És ki ez az egy személy? — Brentano, Amerika pesti követe, aki rövidesen eltávozik Magyarország­ból és most naponta más más társa­ság búcsúztatja, olyan népszerű volt Budapesten. — Adja át neki a mi üdvözletün­ket is. — A French Line hajójára telegra­fáljanak majd neki. — Ilyen népszerű a French Line"?­­ De milyen! Texas fővárosában, Galvestonban május hetedikén nem­zetközi szépségverseny lesz. Európa Sándor Imre darabját a Budapesti színé­bemutatta a Fővárosi Operettszínházban. A két Klári és Baló Elemér játszották. Az életteljes és drámai erőtől duzzadó darabnak nagy sikere volt a premieren.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék