Színházi Élet - 1927/43. szám

SZÍNHÁZI ÉLET­ ben az ódon színház néző­terét és a színpadot. A vá­ros minden tekintetben a színigazgató kezére jár. A város bocsátja rendelkezé­sére a jegyszedőket, akik városi hajdúk és altisztek. Este ugyanaz az ember tépi a színházban a mis­kolci polgár jegyét, aki dél­előtt talán adóintést kézbe­sített neki. A Színházi Élet miskolci tudósítójának Sebestyén Mihály igazgató program­járól így nyilatkooott: — Mindent hozni fogok, ami a fővárosi színházak műsorán szerepel. Reper­toáromat sűrűn fogják fő­városi vendég­szereplések tarkítani, emellett folytatni fogom opera-ciklusomat. Ambícióm, hogy az ország legjobb színtársulata legyen a miskolci, mert e város lakossága megérdemli a nívós előadásokat. Tényleg megérdemli! Sallay Ferenc dr. országos színészeti felügyelő nyilatkozata a kaposvári társulatról Kaposvár, 1927 október. (A Színházi Élet tudósí­tójától.) Fodor Oszkár igaz­gató most kezdte meg tár­sulatával a kaposvári sze­zont. Nagyszerű erőkből álló társulatot szervezett meg, amely igen szép er­kölcsi s anyagi eredmén­­nyel szerepel a kaposvári színházban. A napokban Kaposváron időzött dr. Sallay Ferenc országos szí­nészeti felügyelő, aki így nyilatkozott Fodor Oszkár társulatáról: — Nyugodt lelkiismeret­tel állapíthatom meg, hogy a kaposvári színházban most olyan együttes ját­szik, amilyen kevés van a vidéken. És e társulat tag­jai mindig zökkenés nél­kül kapják meg a gázsiju­kat,­­ amit szintén kevés vidéki társulatról lehet el­mondani. A város lakos­sága nagy szeretettel ka­rolja fel a színház ügyét. IRSAY NÓRA, a jugoszláviai magyar színház hősnője Megjöttek Kaposvárra a színészek ! Balról jobbra: V­écsey Ilona, Pálffy Aranka, Ladomerszky Margit, Kóbor Irén, Sugár Gyula, Károlyi Vilmos, Szalóky József rendező, Ütő Endre és Sarlai Imre. (Holzer felvétele.) 71

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék