Színházi Élet, 1928. július 15–21. (18. évfolyam, 29. szám)

1928-07-15 / 29. szám

66 S­z­in i­ázi élet ha az Élet ormait egy magához hasonló merész turistanővel járhatnám mindhalálig! Ilonka erre megtörölte a szemét, mosolygott és . . . még aznap eljegyeztük egymást. És most jön kérem a csattanó. Mikor az esküvő után nászútra mentünk Tirolban egy nagyszerű túrát akartam tenni. Tirol egyik hires havasát akartam megmászni. Már előre örültem milyen kellemes lesz feleségemmel kettesben kapaszkodni fel a sziklákon. Legnagyobb meglepetésemre azonban a feleségem kereken kijelentette, hogy eszében sincsen ilyen nyaktörő útra vállalkozni. — De hiszen — dadogtam — Reichenauban vakmerőbb útra is vállalkoztál? — Akkor barátom — mosolygott a feleségem — nem a sziklákért kockáztattam a testi épsé­gemet, hanem miattad. Mert most már elárul­hatom: szerelmes voltam beléd. De most csak nem fogom a sziklák kedvéért kockára tenni azt, amit kiharcoltam tőlük! P. Tibor, Budapest HOGYAN LETT VŐLEGÉNY TAKÁCS II.? A néni sugárzott a kedvességtől és kijelen­tette, ho­gy nagyszerűen fogom érezni magam. A falucska tele van szép, kedves úrilányokkal és számbavehető legény alig van. Legfeljebb egy komoly konkurrenstől kell tartanom, egy híres férfiútól, akit egyébként Budapestről alighanem személyesen igen jól ismerek. A hölgyek, akikkel megismerkedtem nagy­on kedvesek voltak, de mindenütt csakugyan éreztem, hogy erőlködésem ellenére sincsen olyan sikerem, mint amilyenre titokban számítottam. Mérgesen éreztem, hogy a Láthatatlan konkurrens ugyan learat minden sikert. Most már még csak­in­kább szerettem volna találkozni annál is inkább, mert nénikém egyre rejtélyesebben mosolygott Harmadnap végre egy S. nevű családhoz mentünk. Már az előszobában hallottam a vidám zsibongást. Vendégek voltak a háznál. És nagy­néném széles mosollyal jegyezte megg: ő is itt van! Bevallom komolyan izgatott lettem. Ki ez az ismeretlen? Hires színész, író, vagy sportember? No, mindjárt meglátjuk. Bemegyünk a szalonba. A házikisasszony piros arcával, élénken tárgyal egy szőke úrral. Rózsahegyi Kálmán színésziskolájának vizsga­előadásáról Felső sor, balról jobbra: Ray Éva, Tamássy György, Zabolyszky Mihály, Haydyn Mici, L­áng Sándor, Petrik János, Farkas Gyula, Középső sor: Götz Erzsi, Havas Mária, Ember Györgyi, Biró Lilly, Pleszkovits Szilárdka, Marton Lilly, Pentelei Molnár Gizi. Alsó sor: Révész Maígita, Raczkó Ilona, Németh I­a, Egri Zoltán, Péter Eleon­óra A nagymai osi strandon Simon Arany, Radvány Edith, Fischer Klári, Kurzer Gizi, Nyireő Olivia, dr. Deák Lászlóné, Drechsler Erzsi, Roth Nelli, Weisz Anci. Ülnek: Kary Bébi, Márer Jenőné, Márer Bandi, Pawluk Ferencné, Pawluk Ottóka (Platt felvétele)

Next