Színházi Élet - 1928/32. szám

színházi élet 101 Az épület vállalkozói: * Az. Ingatlanbank üllőiuti bérházának iisztalosmunkálatait a messze földön hi-i es, régi cég, a Malomsóky József Asztalosárugyár Részvénytársaság végezte azzal a precizitással, amely ezt ; több, mint ötven éve fennálló céget jellemzi. A Malomsóky József Asztalosárugyár, nini velünk közölték: 1868-ban alakult I észben épületasztalosmunkák végzésére, i íajd portálok, lakásberendezések és 1 lsőrangu bútorok gyártására, ma azon­lan csak épiiletasztalosmunkák és kii-I anösen portálok készítése a részvény-I írsaság legnagyobb teljesítménye. Amit a részvénytársaság az üllőiuti nagy bérház óriási, két utcát behatároló portáljainak elkészítésével végzett, az minden elismerés fölött áll lelkiismere-I >s és minden tekintetben elsőrangú tel­jesítményével. A részvénytársaság jelenlegi vezér­igazgatója: S. Pálinkás György keres­kedelmi tanácsos, akinek szakszerű irá­nyítása és mintaszerű vezetése mellett a gyár lendületes virágzásnak indult és nagy fejlődésnek nézhet elébe. Ingatlanbank épülete: Üllői-uli íőhumlokzat A tapétázási munkálatokat végezte : Hahn és Preyss cég tapétavállalkozók, Grált Tisza István­utca 12. Telefon: T. 154-7». * A hatalmas bérházon az összüvege­zési munkálatokat a Rosenberg és Oller üvegesek Károly-körut 5 (Telefon .1. 415—64) készítették. A cég nem mai keletű, ezelőtt vagy harminc esztendővel alapították a cégnek jelenlegi kiváló tulajdonosai: Rosenberg Sándor és Oller Dezső, akik a szakmának nemcsak kitűnő osz­lopai, de megbízhatóságuk révén az ösz­szes budapesti iivegblztositással foglal­kozó társaságok évtizedes szállítói is. Igy csak a legjobbat mondhatjuk róluk, mert a Trieszti Általános Biztosító, a Phoenix, a Turul, a Magyar Országos Biztosító, a Foncière, az Adriai, az Első Magyar Általános Biztositó Társaság stb. csak azért bizta rájuk évtizedek óta az üvegezési munkák légióit, mert a vég­zett tisztességes és lelkiismeretes munka minden igényeknek széles vonalon meg­felelt és fölötte kielégítő volt. A társas cég az üvegezési munkálato­kon kivül erősen forszírozza a kirakat­üvegezést és nagy raktári tartanak ál landóan mindenféle borított tükrökben is, amelyekkel szintén elsőrangú nevel és közbecsülésl érdemelt ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék