Színházi Élet - 1928/32. szám

SZÍNHÁZI ÉLET magyar írónő Hollywpoodba érkezett. Szcenárium-írónő akart lenni. Tervei elé hihetetlenül nagy nehéz­ségek tornyosultak, Kle­szik­ Fazekas Imrének lett a titkárnője, majd egy évig Kertész Mihállyal dol­gozott együtt. Később Korda Mária fogadta fel titkár­nőnek. Korda Máriánál nem, volt nagyon sok dolga. Szabad idejében írt egy filmdrámát. Magyar cselédlány a hőse. Átadta a szcenáriumot az Universal vezető­ dramaturg­jának, aki elolvasta és ezt mondta : — Olyan jó és karakte­risztikus ez az írás, hogy öt évre szerződtetjük Önt. " Fülöp Ilona most Holly­wood legboldogabb nője. Jó szériában vannak a magyarok, mert be kell szá­molnunk még egy magyar ember elhelyezkedéséről is. A magyar közönség bizo­nyára emlékszik Mas Mo­randim Mihály mérnökre, aki a mikófalvai passzió­játékok alatt tette ismertté nevét. A mérnök most le­szerződött az Universal-gyár­hoz. A beszélő filmmel kap­csolatosan fog kísérleteket folytatni. FEJŐS PÁL ESETE ISMÉTLŐDÖTT MEG Hollysoodban, ahol egy Char­les Klein nevű német fiú csinált legutóbb karriert. A német gyerek sehogy sem tudott zöldágra vergődni. Sehol sem akarták meghall­gatni ötleteit. Elhatározta, hogy hazamegy Németor­szágba. Már a zsebében volt a hajójegye, amikor arra gondolt, hogy még egy utolsó kísérletet próbál Összekönyörgött párszáz dollárt és ebből a pénzből expresszionista filmet rende­zett. Edgar Allan Poe leg­szebb novelláját dolgozta fel. A­­Tell Tale Heart-et, be is mutatta zárt Hollyicood Association of Foreign Coresspondent nevű klub helyiségében vetítették körben. A Pihenő a nizzai műteremben (Foto Angelo) Lena Molena, aki most tűnt fel Hollywoodban Ivan Petrovich, Alice Terry, Gardner, Cosmo Hamilton, Alex Ingram

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék