Színházi Élet - 1928/32. szám

szín­házi élet van jókedvűnek lenni, férjhez menni, józan ésszel nem lehet elitélni valakit egy gyermekkori botlásért. Ne ostorozza hát magát, térjen végérvényesen napi­rendre a dolog felett. R. Cs. Mr. Kérdés: Férjemmel boldog házasságban éltem mostanáig. Most a fivérem üzlete nagy bajba ju­tott és hogy az valahogy talpra álljon, reggeltől­estig nekem is a boltban kell lennem, ami a férjemnek sehogysem tetszik. Mitévő legyek? Válasz: Kérdésére a biblia adja a vá­laszt, amely azt mondja, hogy az asz­szony az ő férjét tartozik követni. Bár­mennyire szereti is fivérét, elsősorban az ura és a maga boldogságát tartozik meg­őrizni és ha férje tiltakozik az ellen, hogy ön egész nap a fivér boltjában le­gyen, (amiben tökéletesen igaza is van) úgy térjen vissza házi elfoglaltságához. Sz. R.-né, Budapest. Kérdés: Ha valaki sokat eszik az szenvedélyt jelent-e, vagy pedig csak természetes szükség­letet? Válasz: A kérdés egyszerűen megdöb­bentő. Én még sohasem hallottam, hogy valaki a szenvedélyét evéssel fejezte volna ki. Ellenkezőleg, a szerelmesek el­vesztik étvágyukat, mert jólaknak azzal, ha egymást nézik. Én azt hiszem, hogy az az úr, aki evéssel fejezi szenvedélyét, házasságszédelgő, akinél nem annyira a menyasszony, mint inkább a­ jó ebéd és vacsora a fontos. Tavaszi virág. Kérdés: Tizenhat éves vagyok. Négy fiú vallott nekem szerelmet és én mind a négynek azt mondtam, hogy viszontszeretem őket. De már nem bírom ezt a hazug játékot, mit tegyek? Válasz: Ne aggódjon kedves tavaszi vi­rág. Az a fiú, aki egy tizenhat éves lánynak vall szerelmet, elviseli azt a fáj­dalmat is, ha megtudja, hogy csak „já­ték volt az egész." Várja meg tehát nyugodtan azt a bizonyos ötödiket, aki­nek majd komolyan fogja mondani, hogy szereti. De kérem, várjon ezzel legalább még három-négy évig! Meg­ígéri? Késmárky Dóra. Kérdés: Véleményt kérek verseimről. Válasz: Mély érzés, poétikus gondolat jellemzi valamennyit, de a technikájuk még csiszolásra szorul. Igen sok Önhöz hasonló kedves és értékes tehetség él ebben az országban, de fájdalom, iro­dalmi lehetőségeink sokkal mostoháb­bak, semhogy a nyilvánosság előtt érvé­nyesülhetnének. Vita. Kérdés: Frakkban, vagy zsakettben kell-e a vőlegénynek esküvőre menni? Válasz: Polgári esküvőre feltétlenül zsakett és cilinder a kötelező. Egyházi esküvőnél a frakk. Két bakfis, Budapest. Kérdés: Ketten szeretünk egy fiút, aki egyi­künk szerelmét sem viszonozza. Mit tegyünk? Válasz: Sürgősen keressenek helyette két más fiút. Különben — tekintettel le­velükben elárult nagyon fiatal korukra — nem is olyan sürgős ez a keresés. Próbáljanak előbb tanulni, elmélyülni, élettapasztalatot szerezni. Majd meglát­ják, h­ogy ez milyen vonzóerő a férfiak­kal szemben. 21 éves földbirtokos. Kérdés: Beleszerettem egy pincérlányba és fe­leségül akarom venni. Helyesli ön ezt? Válasz: Minthogy ön vagyonilag füg­getlen ember, adjon hálát az Égnek, hogy a saját vágya és ízlése szerint nő­sülhet. Ha ideálja valóban méltó erre a nagy rajongásra, úgy habozás nélkül vegye feleségül. Primadonna: Gallai Nándor görliskolájának cime GA-HA görliskola, Erzsébet-körut 19., I. Minden előképzettség nélkül felveszik. — D. Gy.: Udvarfalva": Beküldött versei határozottan te­hetségre vallanak. Üdvözlet. — Zsolt és Csöpi: A kérdezett verssor a Levendulából van — F. B.: Férjnél volt már; a férje ügyvéd volt. — Dr. A. G.: Hetenkint egy-egy előfizetőnk teljesen ingyen igénybe veheti 3 napra a Continentál szállót. — Mary Clar Ilma: Elegendő a velünk közölt cím. Ott nincs más hasonló nevű iskola. — Nem közölhetők. (Kéziratokat nem őrzünk meg): Gyötrődés, Féltékenység, Elfutnak az évek, Találkozunk még, Sokat beszélnek, Sze­gény cigány, Strand, Le a megfiatalítással, Rö­vidség, Egy seb­e­­ strandélet a 40 fokos hőségben, Mária álma, Volna egy da­lom, Lámpák között, Holnap ősz lesz, Kinek én egyszer. — T. D.: Továbbítottuk. — Bátor: Odry Árpád, Rudolf-tér 1.; Orosz Vilma, Lánchíd-u. 5., I. 1.; Turay Ida, Rökk Szilárd-u. 6.; Varsányi Irén, Lipót-körút 7.; Vendrey Ferenc, Tudor-u. 5.; Lehotay Árpád, Szent János-tér 4. Mozi üzenetek Ebben a rovatban szívesen válaszolunk öt film­tárgyú kérdésre. Levélírásra nincs időnk, válasz­bélyeget ne tessék mellékelni. L. Lívia: Budapesten sajnos jelenleg nincsen állandóan dolgozó filmgyár és így elhelyezke­désre nincsen alkalom. — Pécs 46: 1. Universum film, Berlin, Kochstrasse. — H. K. István, Szeg­halom: 1. First National, Hollywood Calif., 2. Metro-Goldwyn, Culver City, Calif., 3. Ufa Film A.-G., Berlin., 4. Béla­ u. 5. — Fekete É.: 1. Kertész Mihály filmrendező a Warner Brothers­gyár tagja., 2. Csak angolul lehet irat., Culver City Calif. — Sch. Joly, Subotica, P. D. C. Calif., U. S. A. — Válaszúton: Cégeket nem ajánlhatunk ebben a rovatban. A filmtanulásra vonatkozóan jó, ha felkeres egy ismert buda­pesti filmiskolát. — T. S., Temesvár: Levelét sajnos nem közölhetjük le, mert nincs helyünk rá. — Régi olvasó: 1. Nem., 2. Nem tud magya­rul. — B. Marianne: Ufa Film A.-G., Berlin. — G. Miksa. Budapest: A Virradat és Hetedik menyország női főszereplője Janet Gaynor. — Hazena: Tessék beküldeni. 1. Ufa, Berlin., 2. Németül. — Iván: Fox-Film Corporation, Holly­wood, Calif. — Györgyi. Szeged: A Lady Win­dermere legyezője a Warner pár produkciója volt. — Makói olvasó: 1. United Artists, 7100 Santa Monica, Blv., Los Angeles, Calif., 2. Cecil B. de Mille Studio, Culver City, Calif. — R. 1. Hollywood Athetic Club. — Fimrajongó 16.: 1. Szíveskedjék újra hrni, vagy személyesen je­lentkezni. 165

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék