Színházi Élet - 1928/33. szám

­elyekre ezúton felelek : od már egészséges! ?RED NIELO, a beszélő filmmel kap­olatban érdekes terv foglalkozik. Eszpe­ntó-filmet akar készí­ti, amelyet a világ inden eszperantis­ja megért. A film űzléje teljesen mo­­r­, de főszereplői eszperantóul fognak be­írni. Azok, akik a beszélő­mről azt állítják, hogy ez veszélyezteti a mek internacionális felvevőképességét, nagy bí­váncsisággal várják Fred Niblo eszperan­tó filmjét. T­AKÁCS PÁL FRENETIKUS SIKER­IG­REL DEBÜTÁLT KORDA SÁN­DOR ÚJ FILMJÉNEK házibemutatóján. A magyar közönség­­ Éjjelsiírt tétp címen hallott a legfrissebb Korda-filmről. A címet megváltoztatták (His Wife's Affair» lett az új címe ennek a filmnek, amely Biró Lajos szcenáriumából készült. Lukács Pálon kívül van még egy másik főszerep­lője a filmnek: Béla Miklós (Nicholas Belát, aki az intrikust alakítja Paul Lukas, akinek Billie Dove a partnere, Lukács Pál és Billie Dove az új Biró Lajos-filmben . Nyolc nap múl­va mentünk vissza, Hollywoodba. Érde­kes véletlen, hogy . S most fejeztem be A The Awakening is bad dolgoznia négy hétig. Kali­forniában töltjük ezt az időt. Természetesen Buda­pestről is kaptam leveleket, című filmemet és nyugodtan mehe­­tek Roddal pi­­henni. Nem sza­­­ ­r& Bt, Bfe| ^^ ^ oc. i iy n .» c. i CÍE / Marceline Dav kedvenc Bonzo-ival Äj

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék