Színházi Élet - 1928/45. szám

SZIK HÁZI ÉLET 83 — A két pompás Nash már be is futott a koblenzi raktárból. — Valami Packard-kör­levélről is rebesgetnek1 — Igen, a Packard-gyár ugyanis egg körlevelet kül­dött el összes európai ve­zérképviselőjének és ára­dozó dicséret hangján szól a magyarországi képvisele­téről, amely ugyanis első háromnegyedévében arány­talanul naggszámu Packar­aot adott el. — Mit tud a Plymouth­ról, Chryslerék legújabb al­kotásáról. — Diadal az egész vona­lon, hatalmas kocsi, nagy teljesítmény, hidraulikus belső lékek, pompás ka­rosszálás, mit akar még? — Hát már megjöttek? Bizony meg, sőt azt is megmondhatom, ki volt az EMBER, AKINEK Hl)T<>­FEJE VAN... A Chrysler párizsi bankettje­iének menükártyáját díszítette ez a szellemes illusztráció. első Plymouth tulajdonos Magyarországon. — Egek a kíváncsiságtól! — Krammer Nándor ar. orvos. — Azt meg tudná-e mon­dani, van-e már gazdája a Concours D'Élégance díj­nyertes Chrysler-lmperial­jának. — Hogy van-e? Meg­hiszem azt, még pedig fő­úri és külföldi egg sze­mélyben. — Ki az, árulja el. — Cartierné, a híres párizsi ékszerész hitvese, született Almássy Jaqueline grófnő, képzelje el milyen reklám ez Chryslernek Párizsban is. — Meghiszem azt. De mondja csak, lehet, hogy jól láttam: Loránd Henry. ilyen Kevés pénzért ilyen gyönyörűt és minőségben ilyen kiválót nem vásárolhatott« CSAK 5°/° LUXVSADÓ Gyakran tapasztalhatta, hogy egyes cégekautóela­dásokat lehetővé te­gyenek, leszállítják áraikat. A Whippet autók forgalma oly nagy, hogy állan­dóan a legalacso­nyabbak az árai és emellett állandóan a legkiválóbbak a kvalitásai. 1900 penxfl lefizetése után 247 pengős IN havi részletre megkap­hatja „Amerika legelső európai tlpliin kocsiját" Wfhíppei Jöjjön el At gyözódjön meg : Andrássy-ut 34. Telefon: Aul. 288-Arak : Touring (nyitott) — Roadster (sport) .. Coupé (sport) .. _ Sedan de Laxe (4 ajtós, csukott) 34. e.sso 8.860 7.S80 7.000 6"

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék