Színházi Élet - 1929/1. szám

Milyen a modern napfürdő télenabadeni Lakatos-szanatórium télikertjében ? A gyerekek öröme a téli napfürdő kvarcfénnyel 9 102 Baden, december. Alig néhány esztendeje annak, hogy először jelentek meg az orvosok rende­lőiben és a szanatóriumok falai között azok a fura alakú lámpák, amelyek kísér­teties sercegéssel szórják miszlikus fé­nyüket azokra, akik alattuk várják gyógyu­lásukat és erősödésüket. Eleinte valóság­gal esemény volt a quarzlámpa, hires orvosprefesszorok fényesen bevált kísérleteket végeztek a hanaui gyár cso­dálatos találmányával, ma már alig van doktor, akinek ilyen lámpája ne lenne és lassankint a hanaui quarzlámpa bevonul a magánlakásokba is. Csodálatos eredményeket értek el ezzel a lámpával. A lalálmány lényege az, hogy a kvarc­üvegből készült burok a villamos lámpá­nak csak azokat a sugarait bocsátja át, amelyek megfelelnek a nap ultraviolett sugarainak és ezek a sugarak precízen és pontosan azt a hatást érik el, mint a nap sugarai. Ez a meghatározás laikus nyel­ven annyit jelent, hogy a hanaui lámpával ma már napfür­dőt lehet venni télen és dr. Lakatos Viktor, a mintaszerű ba­deni Lakatos-szantórium kitűnő vezérigaz­gatója azzal a tervvel foglalkozik, hogy a gyönyörű szanatórium hatalmas télikert­jébe kvarclámpákat szereltet fel és havas téli napokon művészi zene mellett a sza­natórium vendégei ugyanazt a napfűrdőt vehetik, mint nyáron Velencében, a Lidón. Ezernyi előnyt jeleni a kvarckezelés. Pótolja a magaslati napfény erejét azok számára, akik betegek és nem utazhatnak a Tátrába, vagy a Semmeringre, Külföl­dön ma már nincsen olyan gyermeknevelő intézet, amelynek programmjában és óra­rendjében ne szerepelne a kvarckezelés éppen ugy, mint a torna vagy a földrajz. Magyarországon a kvarckezelés az utolsó esztendőkben óriási fejlődést ért el. Ma már alig lehet bemenni olyan or­vosi rendelőbe, ahol ne lenne egy vagy két hanaui lámpa. A társaságbeli asszo­nyok ugy beszélnek a kvarcolásról, mint a hajuk ondolálásáról. Ez is, az is elma­radhatatlan. Tudományos könyvekben és folyóiratokban állandóan tudós pro­fesszorok irnak arról, hogy milyen kiváló eredményeket érlek el kvarcfénykezelés­sel és nincsen már messze az az idő, ami­kor minden lakásnak éppen annyira el­maradhatatlan kelléke lesz a kvarclámpa, mint a telefon vagy a porszivógép.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék