Színházi Élet - 1929/8. szám

módon nyert Sebestyén Géza felmentést egy súlyos fogadalom alól. — Halljuk! — Tudvalevő, hogy Sebestyén a fia születésnapján megfogadta, hogy egy évig nem nyúl italhoz. A fogadalmat vité­zül állja is, de most váratlan fordulat tör­tént. A Városi Színház Igor Stravinszky­nak „Egy katona története" című zenés játékára készül. A darabban szerepel egy konferanszié, aki a színpad egyik sarká­ban fölépített pódiumon ül, előtte cseme­gékkel ferített asztal és egy üveg pezsgő. S mialatt a játék folyik, a konferanszié csipeget az édességekből, egy-egy korty pezsgőt hajt le hozzá s közben megjegyzé­sekkel fűszerezi az előadást. Már most a becsületes Sebestyén, aki mint apa nem szegheti meg szavát, magára osztotta ki ezt a szerepet, ahol kötelességből kell innia. — Ahogy a kitűnő Sebestyént ismerjük, a Stravinszky-darab en suite fog menni ötvenszer. — Az előadás másik érdekessége az, hogy a darab egyetlen néma női szerepét egy előkelő pesti úrilány, Korb Flóra tán­colja végig, Korb Flóris híres műépítész leánya. Ugyanazé, aki többek között a Zeneakadémiát is építette. — Egy okkal több, hogy ott legyünk a premieren. De miféle lázas készülődés fo­­lyik megint a Fészekben? — A Jókai—Mikszáth—Tisza Kálmán történelmi nevezetességű tarokkpartijának mintájára megalakult már az első törté­nelmi römiparti is. Tagjai: Heltai Jenő, Beöthy László, Jób Dániel és Feiks Jenő. Nos, a „nagy parti" elhatározta, hogy en­nek a hónapnak 16-ik napján megrendezi a römi világháborút, amely kétszáz részt­vevővel délután négy órától hajnali négy óráig fog dúlni a Fészek falai között. Ne­hogy a felek között jogviták támadhassa­nak, a történelmi römi négyes megszer­kesztette az első magyar römikódexet, amelynek egyes szakaszai mostantól kezdve kúriai döntvény erejével bírnak. — És mit kapnak a győztesek? — Nyolc nagyértékű díjat osztanak ki közöttük. — Mi hír Bécsből a járványon kívül? — Épp a járvánnyal kapcsolatban van egy érdekes történetem. A Josefstädter Theaternél egyik napon nem kevesebb, mint hatan jelentettek beteget. Már­már úgy látszott, hogy le kell mondani az előadást, amikor valakinek eszébe jutott, hogy egy nappal előbbre kellene hozni Noël Cowardnak: „Die Ehe von Welt" című másnapra hirdetett premierjét. Ha­ M. és Mme Chevalier első reggelije hollywoodi uj otthonukban 3* HU

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék