Színházi Élet - 1929/24. szám

Cartierné Almássy Jacqueline grófnő első díjjal jutalmazott kocsiján (Seidner felvételei) 60 Zilahy Irén lent meg a Concours d'Élegance-on. Fiát-kocsiját olyan komolyan vezette, hogy ezért külön tapsot kapott. À pesti haute volée dámái közül résztvettek a versenyen : gróf Salm Hermanne gyönyörű szép imprimé kosztűmben, széles fehér kalapban ve­zette Bugatti-kocsíját, gróf Páify-Daun József né, aki sárga Bugatti-kocsijához csodálatos Ízléssel és stílussal állította össze toalettjét. Csodálatosan szép sötét­kék Talbot-kocsin jelent meg mint ver­senyző Cartierné Almássy Jacqueline grófnő, akinek toalettje stílusosan illesz­kedett a kocsi színéhez, natúrszínű santung-ruhát, rövid sötétkék kabátkát, sötétkék pettyes sált és fehér kalapot viselt. Zichy Tivadar gróf felesége ez­úttal csak mint néző jelent meg. Pálffj-Daun Józsefné grőfné, Salm Hermanné grófné, Salm grófné aranyszalaggal díjazott kocsiján

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék