Színházi Élet - 1929/50. szám

József 340-09. Dr. Potorán Kornélné, Rökk Szilárd­ utca 25. A művésznő leányneve Corthy Myra, nem­rég még kedvelt alakja volt a főváros színésztársadalmának. Főként filmen szerepelt sokat, ő volt az első magyar filmek primadonnája. Jelenleg nem tartózkodik Budapesten. A fő­­város közelében negyvenhol­ V'' »'aunouia-u. 22/a das birtoka van. Komsebik Mária. Bethlen-utca 12. Művészneve Pozsonyi Mária. — 1922-ben vizsgáztam Rózsahegyi Kálmán színésziskolájában, ugyanebben az évben fel­léptem az Apolló Kabaréban. Később a Bon­bonniere Kabaré tagja voltam, 1923-ban filmez­tem, azóta azonban nem szerepeltem a nyilvá­nosság előtt. — Kérem, én azt hittem, hogy a Színész­szövetség igazolványára nincs szükség. A nélkül is megy a dolog. Aich Jánosné: Stábly­ utca 1. — Családi nevem Erényi Magda 1913-ban ta­nultam Rákosi Szidinél. Egyszer játszottam fil­men. Ami azt illeti, én már két héttel ezelőtt intézkedtem a postánál, hogy vegyék ki a neve­met a színészlistából.­­ Különben sem érint a dolog, mert a jövő héten a pesti lakásomat és a telefonomat fel­adom és Berlinbe költözöm. Jager Ilona, Dessewffy­ utca 24. számú házban lakik. Semmiképpen sem akar a nyilvánosság előtt szerepelni, nem nyilatkozik. Feledy Vica, Pannonia­ utca 22/a. : — 1921-ben végeztem az Országos Színészegyesület iskolájában, azonkívül Rózsahegyi Kálmánnál is tanultam egy évig. Még 1925-ben felléptem a Vígszínházban, később a Bon­bonniere Kabaréban, de azóta nem szerepeltem sehol. Nem is óhajtok szín­padra lépni. Az a szán­dékom, hogy Délame­rikába utazom táncos­nőnek. Szerintem mindenkit megillet a színésznői cím, aki színiskolát végzett. Szerinte . . . JOHN PÁL József 366-42. József 372—18. Lipót 983-08. Lipót 915—25. Hoffmann Edith, szín­művésznő, V., Klotild­ u. 10/a. Aut. 104-88. Feledy Vica, színművésznő, 1- 910—25 Mimmy P., színművésznő, VII., Wesselényi­ u. 21. J. 383—85. 75

Next