Színházi Élet, 1930. július 27–augusztus 2. (20. évfolyam, 31. szám)

1930-07-27 / 31. szám

elefánt, háromszáz vadász­kutya és kétszázötven há­tasló, valamint sokszáz hajtó.­­ Ezek a hajtók színes képet nyújtottak ősrégi sza­bású, him­zett katonaruhá­jukban, lándzsákkal felsze­relve. Tisztek igazgatták őket, mégpedig nem szóval, hanem kürtjelekkel, mint ahogyan a vadászat ideje alatt, csak a legszüksége­sebbet volt szabad beszélni. Hét óra hosszat tartott a vadásza­t, végig az erdő sű­rűjében a papagájok és majmok ezrei rikácsoltak, láttunk fát, amelynek ágain mint a szőlő- vagy banán­fürtök himbálóztak egy­másba fogódzva a majmok. — Vaddisznó, vadmacska és antilop százával esett a vadászaton. Utána lunch volt a maharadzsa palotá­jában, ahová vadászat után, aki akart lóháton tért vissza. Vacsora után százötven dancing görl mutatott be indiai táncokat, egy ne­künk egészen különösen hangzó, ze­nére. A maharadzsán ezen az estén egy két és félmillió fontot érő nyakdisz volt, de a főudvarmester m­egsugta, hogy ilyen és ennél értékesebb nyakék még tizennégy van a kincseskamrában és ezeket a maharadzsa különféle ün­nepségeken veszi fel. Vacsora alatt a maharadzsa a legkedvesebb házigazda volt. Vendégeinek még a szemrebbené­sét is figyelte, vajjon mit is akarhatnak. Az én szemrebbenésemből, sajnos, nem tudott olvasni. Ezt a két és félmillió­fontos nyakdiszt akartam volna. Kioyúbüvölők közt A delplm cU-Iántkui'ubau 43

Next