Színházi Élet - 1931/7. szám

­ Az igent egy harmadik személy­nek kell kimondani, Orth Györgynek, a híres futballistának, aki ebben a pillanatban még férje a művésznőnek. Már expressz levél ment Dél-Ameri­kába. A művésznő kéri Orth Gyurit, hogy egyezzen bele a válásba. A Nem­zeti Színház társulata izgalommal várja, hogy a két szimpatikus művész álma megvalósuljon. — Mi hír még az állami színhá­zaknál? — Csortos Gyulának peres afférje támadt egy autókarosszéria-céggel még abból az időből, amikor kocsija volt. A vállalat vezetője beperelte Csortost, követeli a karosszéria festési díját. A tárgyaláson Csortos Gyula személye­sen jelent meg és hangoztatta, hogy egy filérsel sem tartozik. „Ledolgoz­tam én ezt a kis tartozást", — mon­dotta. „Hogy-hogy­!" — kérdezte a bíró. Csortos rezignáltan válaszolt: „Úgy, hogy a mérnök úr irt egy öt­felvonásos drámát és velem olvastatta el." — Mi hír van a másik állami szín­házról? — A Góth-pár minden délelőtt szor­galmasan megjelenik az Operaházban. Góthék mostanában sok helyen ven­dégszerepelnek, úgyhogy sokan azt hihetik, most az Opera van műsoron. A valóságban azonban csak Góth Sándor fog szerepelni az Operaház színlapján, — mint szerző. Felújítják új szereposztásban Hubay Jenő Ka­renina Annáját, amelynek, mint isme­retes, Góth írta a szövegét. Báthy An­nát Góthné tanítja a szövegrészre, Závodszky Zoltánt pedig Góth Sán­dor. — Mi a programja a művészpár­nak? — A „Ferike" rövidesen visszamegy oda, ahonnan elindult hódító útjára, a vidékre. Góthék ezzel a darabbal járják be a nagyobb vidéki városokat. A budapesti szereposztásból a két gye­reket viszik magukkal és a két mamát. — Milyen két mamát? — A két gyerekszereplő mamáját, mert a kis primadonnákat bizony még gardírozni kell. — Hogy mulattak az előkelő japán vendégek az Operaházban? Miss Magyarország legközelebbi és legtávolabbi konkurrense: Miss Ausztria 1931 Miss Island 1931 30

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék