Színházi Élet - 1931/16. szám

— A pestiek kifognak a csökönyös télen, egyszerűen kapták magukat s el­utaztak előle. Pékiául Hatvany Bertalan báró, aki heteket töltött Londonban, haza­jövet Párizsban találkozott a feleségével s egy hétig sütkéreztek a francia nap­sugarakban. — Csak ne panaszkodjunk, angyalom, lesz még szőlő lágykenyérrel. — Lesz, lesz, a József főherceg Szana­tórium Egyesület is ezt akarja s ép azért, hogy az egyesület jótékonysági akcióit vonzóbbá és eredményesebbé tegye, lány­bizottságol szervezett, amely a napokban alakult meg Magdolna főhercegnő elnök­ségével. lánygárda névsora különben a következő: Astuto Maja hercegnő, Alföldy Erzsébet, Barnabás Erzsébet, Bárczy Baba, Döller Margit és Nóra, Fülöp Nusi, Ilinek Nusi, Lisznyay ' Alice, Madarassy-Beck Tessza bárónő, Pető Mária, Révész Dudi, Sypniewszky Hansi és Alice, Szent-Királyi Márta, Szenttamásy Margit, Szörtsey Ica, Varsányi Emőke, Vasvári/ Nóra és Voj­nits M ici. Azt is elárulhatom, hogy a lánybizottság április 9-én teadélutánt ren­der a Nemzeti Kaszinó éttermi helyiségé­ben. — Hymen-hir? Nemes Báthory Józsefné és néhai férje Astuto dei duchi di Lucchesi György leányát, Astuto Beata Maya hercegnőt eljegyezte tareali Szomjas György, tar­<ali Szomjas Lajos ny. államtitkár és fe­lesége scpsizoltáni Czerjék Adrienne fia, .1 másik eljegyzési hir osztatlan örömöt keltett a mágnások körében: Jankovich-Bésán Endre gróf és felesége, Szent­kereszthy Janka bárónő fia, Jankovich-Hésán Elemér gróf eljegyezte Iloenning Christiana bárónőt. — Egyéb újdonság? — Esterházy Pál herceg harmincéves és születésnapja alkalmából az egész ma­gyar arisztokrácia üdvözölte, nem is szólva szülővárosa és roppant földbir­tokai lakóiról. De most már te viszonozd sok-sok jóhiremet egy kis rosszindulatú pletykával. . — Pardon, angyalom, a pletyka is csak jóindulatú lehet. —• Nem baj, akkor is halljuk. — Kérlekalássan. De előbb egy gyors megemlékezést még a MAC bridge-ver­sengéről, amely óriási érdeklődés mel­lett zajlott le, több mint kétszáznyolcva­nan vettek részt a versenyen, amelyből a végén négy pár került ki győztesen, az egyik pár természetesen Vest Fedor báró és Bukovinszky Péter volt. — Hopp, mi van a hires bridge-team többi tagjaival? — Haggd el, angyalom, ennél a pont­nál elmegy a kedvem a további pletyká­záslól. A hires nyerő ezúttal nagyot vesztett. — Hogy, hogy? — Egy egyiptomi dollármilliomos el­vitte yachtján a kedves, szép és érdekes művésznőt, mindnyájunk kedvencét, aki nem tér vissza egyhamar s igy a Teréz­köruti Színpad kis öltözőjében árván marad egy hokkerli, egy tükör és egy puder-pufni. .. Adieu! Pesti gyermekszoba: Fehérváry Aladár gyermeke, Marika (Seidner felv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék