Színházi Élet - 1931/31. szám

dernül átépített műteremben mikrofon és mozgó felvevőgép: a régi évek átadják he­lyüket a rohanó 1931-nek és Amerikának.­­ Most fejeztem be a Warner számára az Amerikai tragédia írójának, Theodor Dreissernek „The Genius" ciniü filmjét, amelynek John Barrymore a sztárja. Barrymore egyike a legtöbbet kereső színészeknek odakinn, de . . . — Kertész Miska Csortos Gyula felé néz, aki a Hyppolit című­ új magyar filmben ját­szik s a gyár kertjében ül egy padon, szivarozik — ... de mennyivel nagyobb, különb színésznek tartom nála Csortost! Ha ugyanakkor indult volna ő is külföldre, amikor én­ talán most az ő filmjét ren­deztem volna Hollywoodban és ő kapna tízezer dolláros gázsit. Kertész Mihály egy hét múlva várja Budapestre feleségét, Bess Meredithet, aki írói munkájával komoly részese férje sikereinek. Az írónő naponta magyar lec­két vett Hollywoodban s bizonyára kelle­mes meglepetés lesz, hogy Miska barátait magyarul fogja üdvözölni s magyarul be­szélget majd velük. Még egy kérdés a búcsúzásnál: — Tudja-e, hogy Lucy Doraine is itt van Pesten? — Tudom. Azt hiszem, nem fogunk ta­lálkozni, bár jó barátságban váltunk el egymástól. Pestről, Kertész Mihálytól Budára megy át velünk az autó Lucy Dorainhez. S most Lucy Doraine beszél . Azt hiszem, meg kell hosszabbítani látogatásomat. Úgy terveztem, hogy egy hétig maradok itthon, de olyan elragadó, olyan kedves itt minden, hogy a legjobban szeretnék végleg Budapesten maradni, pedig­­ a közel­jövőben nagyon mes­­szire utazom. Bécsben megkérte keze­met az indiai ópiumkirály. Magával akar Lucy Domine inUrvjut ad Váró Aodurnak

Next