Színházi Élet, 1931. augusztus 2–8. (21. évfolyam, 32. szám)

1931-08-02 / 32. szám

annyit kell dolgoznia, mint legtöbb színészkollegájának. Ne tessék megijedni: ez a kétszeres munka sem több, mint napi pár perc, öt na­pot játszik a filmben Góth és ezért az öt napért ezer pengő gázsit kap. Az öt nap mindegyikén csak pár percig kell beszélnie, de azért megkapja a kétszáz pengős napi gázsit. Na­ponta csak egy szót beszél, egy szó = kétszáz pengő. Hollywoodi gázsi! • Érdekes, hogy a magyar­ változat mindhárom főszereplőjét Gyulának férfi­hív­ják. Csortos Gyula, Kabos­a Gyula, Gózon Gyula játsszák vezető szerepeket.­­Nem Gyulák: Jávor Pál, Elsa Reval (ez a magyar szár­mazású német színésznő a magyar változatban is ugyanazt a szerepet játssza, rossz kiejtéssel, németesen beszél), Simon Marcsa, Szenes Ernő, Makláry Zol­tán, Zátony Kálmán, Feny­vessy Éva, Horváthy Elvira, Erdélyi Juci, Sarkadi Ala­dár, Pázmán Ferenc és fe­lesége, Bársony István, Gárdonyi Lajos, Herczeg Jenő, Sárossy Andor. A német változatnak is van egy magyar színésze: Oscar Szabó, aki kisfii ko­rában került ki Német­országba és egyike a leg­népszerűbb színpadi színé­szeknek. Jet — Mir­e itt hagyjuk Pes­— mondja Szabó —, ugyanolyan jól fogok be­szélni magyarul, mint ak­kor, amikor első elemista koromban elköltöztünk Bu­dapestről ... Paul Heidemann, Stein Jútter, a német változat és K­­ár La­jos, a magyar változat vezetőijr Erdélyi Miel és Csortos Gyula (Manninger felv.)

Next