Színházi Élet - 1932/1. szám

pp ° ® ljh Csurlos Diul« (Hyppolit) BESZÉLŐFILM Zágon István után filmre írta Nóti Károly Rendező: Székely István Zenéjét szerezte: Eisemann Mihály SZEMÉLYEK: Mimi Erdélyi Mici Tornatanárnő ...... Horváth­y Elvira Zechmeister Gárdonyi Lajos Bruchmeister ...... Sárosi Andor Kertész Herczeg Jenő Weimann Bársony István Cselédközvetítő Makláry Zoltán Bárénekes Fekete Pál . . Csortos Gyula Forgalomba hozza Magyar Fimkölcsönző (Kovács Emil és Társa), Erzsébet-körut 8. ELSŐ KÉP (Schneider Mátyás nagyfuvaros vállalatának udvara. Néhány teherautó kerekei láthatók, amint egymás után elgördülnek a felvevőgép előtt. TÓBIÁS: Rigó ne! Gajdos! Gyű a fajtátok mindenségit. (Leszáll a bakról.) EGY SOFŐR: Na mi az, kifogyott a lóerő? TÓBIÁS: Kevés bennük a benzin, de én majd begyújtok nekik. Rigó ne! Gajdos, az apád! (Közben a szekér rúdját elfordítja, hogy az autóknak helyet csináljon.) SOFŐR: Isten áldja meg. Ha megindultak a virslik, majd írjon. (Látni, amint az autók elhajtanak a kocsi mellett, mely még mindig nem mozdul el a helyéről.) MÁSODIK KÉP (A Schneider-iroda.) TERRA: Remélem apa belátod, hogy nyu­godtan eladhatjuk ezt a két lovat is. SCHNEIDER: Vedd tudomásul, hogy az emberiség... * TERRA (gúnyosan): Tudom, tudom. Az egész kultúrát a lovaknak köszönhetjük. BENEDEK (bejön egybeszabott munkaru­hában, körülnéz és Schneiderhez fordul): Ké­rem a baromfiszállitás kalkulációjában va­lami hiba van. SCHNEIDER: Hányszor megmondtam, hogy a külföldi dolgokat Terka kisasszony intézi. BENEDEK: De ez belföldi. SCHNEIDER: Ja... Hát azokat is ő in­tézi. TERKA (felnéz az iratokból): Mi az kérem, mutassa csak? BENEDEK (rámutat a papiros egy pont­jára): A hiba szerintem először is itt van ... TERRA (végignéz Istvánon és hirtelen enyhe szemrehányással): Nem kérem. A hiba először is ott van . .. hogy maga már megint ebben a ruhában mászkál. BENEDEK (végignéz önmagán): Tényleg! (Folytatja): Ennél a tételnél például száz Schneider Mátyás nagyfuvaros Kabos Gyula A felesége Haraszti Ilici Torka, a leánya Fenyvesi Éva Benedek István ...... Jávor Pál Makáts Gózon Gyula Főtanácsos ........ Góth Sándor Tóbiás Szenes Ernő Julcsa , Simon Marcsa Hyppolit, a lakáj . 46

Next