Színházi Élet - 1932/48. szám

ügyvédek szempontjából rosszul, mert nem válnak. Sam­ Fengel, Biller Irén férje szerelmesebb a szép asszonyba, mint valaha és hallani sem akar vá­lásról. A múlt héten is lement New­yorkból Hollywoodba week-endre. Az egész hetet végigutazta, hogy a szom­batot és a vasárnapot feleségével töltse. Még ahhoz is hozzájárult, hogy Irén filmezzen. — Szó van rál — De még mennyire! Minden való­színűség szerint a „Víg özvegy" egy új változatának címszerepét fogja a fil­men kreálni. Pompásan halad az an­gol nyelvben, lefogyott, egész nap ta­nul és tornászik, úgy hogy rövide­sen perfekt hollywoodi primadonna lesz belőle. — Ejnye de kár, hogy nem jön haza! — Maguk, amilyen önzök! Azt sze­retnék, hogy váljon el az urától, akit szeret, csak azért, hogy maguk viszont­láthassák! — Legalább látogatóba jöjjön haza! — Ezt inkább megígérhetem. Leg­utóbbi levelében már célzást tesz egy nyári látogatásra. — De hol van az a nyár? — Ne sürgessék az új nyarat. Ne felejtsék, hogy közben maguk is egy tavasszal többet számlálnak. — Oh, mi nem számoljuk azt olyan pontosan. Néha egyet-egyet kihagyunk, ha a saját tavaszainkról van szó. Most azonban, hogy egy szép válóperünket elrontotta, mondjon he­lyette egy másik válást. — Van a héten kettő is a színházi világban. Elő­ször is Roth Klári, akit sokszor hívtak vissza a színpadra, de nem ment, most azért változtatta meg eredeti álláspontját, mert válik a férjétől, Te­lek György ügyvédtől, a fővárosi társaság ismert tagjától, Vázsonyi Vilmos egykori irodavezetőjétől. — És a másik válás ? — Sokkal frisebb ke­letű. Sulyok Mária a Ma­gyar Színház nagy remé­nyekre jogosító fiatal tagja hír szerint válik az urától, Gál Sándortól, a kedves fiatal táncoskomikustól. Azt mesélik, hogy már kü­lön is költöztek — a leg­nagyobb barátságban. — Válóok? — Both Klári a színpad miatt válik az urától, ha­ Molnár Aranka nagy sikert aratott a Tisza Kálmán­ téri színház­ban, ahol Ráskai Ferenc pompás egyfelvonásos darabjának fő­szerepét alakította (Aldor feb­.) 26

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék