Színházi Élet - 1933/24. szám

INTIM PISTA, hogy mi van a bu­dai darab szereposztásával°t — Az Operaház végleg betiltotta Szalay Karola vendégszereplését és ennek a példáját követte most a Vígszínház is. Nem engedte meg, hogy Agai I Irén fellépjen az új Bónyi-darabban. — Miért? A fiatal színésznő a szünetben is tagja a színháznak? — Már most «trenírozzák» a nagy őszi futamra. A lipótkörúti direk­ció azt óhajtja, hogy Agai Irén a nyarat pihenéssel és tanulmány­úttal töltse. Az utóbbi érdekében nem zárkózott el egy nagyobb elő­legtől sem. — Előleg! A jövő szezonra! — Bizony! Nagy dolog, ma, ami­kor a színházaknál, nemcsak ná­lunk, hanem egész Európában any­nyira divatba jött az «utólag». — Akkor maga is mesélje el utó­lag, kicsoda is volt az múltheti hölgyvendég, aki Bécsből jött Buda­pestre? — Semmiesetre sem Zilahy Irén, akivel majdnem összetévesztették a kelenföldi pályaudvaron. A kedves magyar szubrettnek olyan nagy si­kerei vannak az osztrák főváros­ban, hogy egyelőre még vakációra sem jöhet haza. — Mikor lép fel itthon? — Nincs Budapesten operettszín­pad, amely ne tett volna a művész­nőnek ajánlatot, de ő eddig min­dent visszautasított, mert nem akar kizökkenni a német nyelvből. — Apropo, Bécsben mi újság? — Wessely Paula, a kedvelt bécsi színésznő hagyja el egyelőre Auszt­ De Lara angol zeneszerző, az Operában bemutatott «Fehér vitorlás» komponistája, az opera két főszereplőnőjével: Miklós Irénnel és Bodó Erzsivel (Paál felv.) 36

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék