Színházi Élet - 1933/28. szám

pontja volt. Nem csoda: Molnár Fe­rencen és négy színigazgatón (Hel­tai Jenő, Bródy Pál, dr. Márton Miksa és Barabás Lóránt) kívül még hat ismert író és színházi szakember szórakoztatta a hirtelen feltűnt fia­tal színésznőt. — Ezek után türelmetlenül várjuk a pletykát. — A táncoskomikus és a bronzvö­röshajú szubrett szakítása váratlan­nul új fordulathoz érkezett. Annak a kedves ifjú színésznek a nyugalma­zott menyasszonya, aki miatt a bronzvörös hajú szubrett otthagyta régi szerelmét, megismerkedett az ugyancsak árván maradt táncosko­mikussal. Először elsírták egymás­nak mélységes bánatukat, azután ki-ki vigasztalni kezdte a másikat, végül pedig... napok óta sülve-főve együtt lehet őket látni. — Ejha! — Másik pletykámnak a címe: sze­relem szárazon és vizen. A fiatal komponista, akinek a tavalyi sze­zonban sikere volt az egyik operett­színházban, nemrégen beleszeretett a Budapesten járt csinos és szép orosz származású bécsi színésznőbe. A fiatalember, aki a komponáláson kívül sporttal is sokat foglalkozik, a napokban a motorcsónakversenyen két értékes serleget nyert. De mit ér a győzelmi trófea, ha az imádott nő a szomszéd ország fővárosában ol­vashatja ezt a sikert. Az ifjú, mint egy modern lovag, felpattant tálto­sára... illetve motorcsónakjára és meg sem állt a bécsi kikötőig. Ott őnagysága lábai elé rakta a két ser­leget. Mindössze egy órát tölthetett Bécsben. — Képzeljük, hogy milyen nehéz szívvel jött vissza? — Nehéz, szívvel, de kevesebb ben­­zinfo­gyaszt­ás­sal, mert a Dunán le­felé még a szerelmesek is gyorsab­ban tudnak közlekedni. Budapesten jutott eszébe, hogy a serleget már odaígérte egy másik művésznőnek. Nosza, ötvöshöz rohant és azonnal megcsináltatta a két serlegnek a mását. Hiába, gyöngyélet a legény­élet! — Min nevettek a héten a legtöb­bet a Fészekben? — Nóti Károly hatalmas autója állt meg a múlt este a Royal Orfeum előtt. Harmath Imre, aki a gyors el­határozások embere, néhány perc alatt hatalmas táblát rakott az autó­ra a következő felirattal: «Ez az autó Harmath Imre tulajdona.» Amikor azon tréfálkoztak, hogy miért tette, Nóti oldotta meg a kér­dést: «Szenvedélyesen szeret táblát kitenni.­, Kezeiket csókolom! Fedák Sári, Danen Zsófia, Agai Irén, Székely István és Bingerth János társaságában vasárnap a futballmeccsen * IFoto Fnál)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék