Színházi Élet - 1933/32. szám

tm­űvésznők és cthansom-émnekessmm­ők lépnek fel a fővárosi mulatókban és most legújabban be­számolhatunk egy csu­pa úrilányból alakult művészegyüttesről, amelynek tagjai ed­dig csak páholyok és földszinti zsöly­lyék ölében álmo­dozhattak a szín­padról. Korb Flóra tánc­művésznő, Korb Flór­is egyetemi ta­nár leánya áll a «Flóra-balett» élén. Beszéltünk az ér­dekes balett veze­tőjével, Korb Fl­­ával, aki következő­kénten mutatta be ne­künk partnereit: Keörmendy Buchet Baba, egy dunántúli erdőtanácsos leánya, i a pécsi Notre Dame nö­vendéke volt. Fél év­vel ezelőtt jött fel pes­ti rokonaihoz. Itt is­merkedtem meg vele. Nagyborosnyai Bart­ha Bánffy Judit. Édes­apja Nagyváradon, földbirtokos. Judit a «A repülő gárda», a «Flóra-balett» egyik legszebb száma (Gyenes felv.) Díszmenet (Gyenes felv.)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék