Színházi Élet - 1933/47. szám

— Talán a Belvárosiban? — Nem: a Belvárosban, összesen öt szereplője lesz ennek a már nagyon so­kat játszott kis színjátéknak, amely­­ már évezredek óta műsoron van. Címe: há­zasságkötés. őnagysága játssza az egyet­len női szerepet, ezért jön haza. A vő­legényszerep már ki van osztva, úgyszól­ván a két tanú és az anyakönyvvezető szerepe. — Gratulálunk! Mit hallott a Rákóczi­film­ről? — Sok jót. A remek szabadtéri felvé­telek között is feltűnést keltett egy úsz­tatási jelenet, amikor az egyik ló felfor­dul és csak nagy nehezen mentik ki a vízből. Ezt a jelenetet a legnagyobb ren­dező, a véletlen készítette. Az úsztatási­­ próbánál egy ló véletlenül felfordult a vízben és fuldokolni kezdett. Zsoldos An­dor, a film egyik vezetője, nem vesztette el a lélekjelenlétét, hanem rászólt az operatőrre: «Most fotografáljh Amikor elkészült a ritka felvétel, a lovat kimen­tették. Ez a kis jelenet az első vetítésnél különös hatást keltett. Olvastuk, hogy Hunyadi elutazott új darabot írni. Ennek nagyon örülünk. — Két hét múlva már hozza is maguk­nak készen az új darabját. Elutazása előtt egy nagyon kedves megjegyzést tett. Társaságban egy történetet adott elő valakiről és így szólt: «Képzeljétek, fényes este pofozkodott.» A «fényes estet nagy derültséget keltett, de egy jelen­levő freudi alapon meg is fejtette, a fur­csa szókép titkát. Hunyadi éjjel dol­gozik és nappal alszik. Napközben lesö­tétített szobában alszik és nála a fényes­ség akkor kezdődik, amikor felgyúlnak a lámpák. — Mit hallott a darabjáról? — Dráma. Valakit megölnek benne. — Akkor ellensúlyozza gyorsan egy viccel! Min nevettek a Fészekben! — A kövér Szenes kávéházigazgató lett. Egy most megnyílt új kávéház szer­ződtette. A megnyitó estén részt vettek összes berlini barátai, köztük Nóti Ká­roly is. Az író elhatározta, hogy min­denért murizni fog Szenesnek. Amikor a vacsoráját szervírozták (ismételjük: a kávéház megnyitó estjén), dühösen így szólt a molett művészhez: «Micsoda do­­log ez! Tegnapról maradt libát szolgál­tok ki?* Kezeiket csókolom! Székely Uli, Székely István filmrendező húga szintén művészpályára készü­l. Színésznő lesz, jelenleg Bárdos Arthur tanítványa (Foto Angela) Pataky Veronika amerikai turnéja után Buda­pesten is fellépet. A Belvárosi Színházban ren­dezett táncmatinéján zsúfolt ház tapsolta rend­kívül érdekes táncprodukcióit (Székely Aladár foto)

Next