Színházi Élet - 1933/50. szám

EXPORT - IrtFQKt írta: Endrödi Béla A magyar búrnak, búzának, a balatoni lugasnak, a kecskeméti baracknak vi­lághíre közismert. Ezekből a magyar kincsekből — épp a világhírük miatt — minden ország szívesen kérne kóstolóba, (léhát vannak határsorompók, vámok, po­litikai és közgazdasági törvények, no és létezik egy külkereskedelmi mérleg, amely az exportot kiegyensúlyozza az importtal. Ezért aztán a magyar kincsek nem áradhatnak olyan bőségben külföld­re, mint ahogy szeretnénk, viszont na gyion sok árut importálunk ama bizonyos külkereskedelmi mérleg egyensúlyának rovására. Van azonban egy bűbájos export-im­portunk, ahol talán az exportunké a túl­súly, amiben verhetetlenek vagyunk, olyan gyönyörűséges és bőséges a ter­mésünk. Ez az export úgy jön létre, hiogy két szív irdatlan messzeségekből egyszerre csak elkezd egymás felé do­bogni s ez előtt a tünet előtt felcsapód­nak és szalutálnak a .határsorompók. Idetéved egy külföldi úr vagy külföldre utazik egy magyar lány s hipp-hopp, egyszerre csak valami véletlen találka /.ás vagy egy holdvilágos este hangulata után bekövetkezik a csoda és angol lord felesége lesz a magyar lány. — vagy hogy az importról is szó essék — a hi­res osztrák író leánya, például: magyar menyecske. Nagyon érdekes minden egyes ilyen esetnek a története, azért hát kö­rülnéztünk egy kicsit, hagy kik is a boldog «áldozatai» ennek az export-im­portnak. íme: Cartierné Almássy Jacqueline grófnő egyike volt a legszebb magyar grófnők nek, mikor a háború után Cartier, a hí­res ós dúsgazdag párizsi ékszerész eljött Magyarországba. Cartier eredetileg arra gondolt, liogy a magyar mágnások kin csesházaiból sikerül talán néhány cso dálatos ékszert elvinnie magával, a vé­gén aztán az lett a dologból, hogy fele séget vitt haza Párizsba Almássy Ja cqueline grófnő személyében. Valószínű, hogy üzleti útja soha még ilyen jól nem .iikerült, ma már van egy fiacskájuk és van egy palotájuk Párizsbán, kettő a Várban s tool itt élnek, hal ott. A Pá­rizsban járó magyarok mindig szíves As barátságos otthont találnak náluk. Charles Helbingnó, Tőrey Tóth Nadine. India-Szumát.rára került Damoel-Moedá ba. A gazdag amerikai gumiültetvényest egy üzleti út hozta Budapestre, itt ide Cartier Lajoané Almássy Jaqusllna grófnő .! Rohan hercegne Ajjponyi Marika grófnő (AJigelo totók)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék