Színházi Élet - 1934/16. szám

fjjfxítvié-'ól umfooh párt mafuapi cíujai Az emberek szívesebben elhisznek egy ügyes hazug­ságot, mint egy kellemet­len igazságot, ez az alapöt­lete Kelemen Viktor »Mese a denevérről« című darab­jának, amelyet magyar lé­tére Németországból im­portált a Kamara Színház. Ez a paradoxon szinte jel­lemzi a vígjátékot, amely­nek kellemes cselekményén és dialógjain tüzijátéksze­rűen szikráznak végig a szerző ötletei. A vígjáték vezető női sze­repét Makay Margit játsz­sza a színészi elhitetés leg­közvetlenebb és leghatáso­sabb eszközeivel. A férfit, akit a szimpla igazsággal eltávolít és egy hazugság­gal vis­szahoz, Toronyi Gyula alakítja, a másiik férfit, aki a hazugság ré­vén jut hozzá közel: Föl­dényi László. A nagyobb szerepeket Hegedűs Gyula özvegye, Szász Lili, Várady Lajos, Bitsy Emilia és Ditrói Ica játsszák a vidám komédiában, amelyet Rónaszéky Béla rendezése hangolt gyors­^^ ütemű harmó­niába. — Mi, politikusok, szeretjük az igazságot is hazugságnak föl­tüntetni Szász Lili és Földényi László ^^ ^^^^ ^^ — Elmegyek, mert a férjem félreértett. Viszont ha megértene, — akkor is el kellene mennem Hegedűs Gyuláné és Makay Margit Kamara Színház: »Mese a denevérről« (László fotók) ) Hidd el, anyám, a valóságot nehéz elhitetni a férfiakkal Makay Margit és Étsy Emilia Az emberek szívesebben hiszik el barátjukra a rosszat, mint a jót Szász Lili, Toronyi, Várady, Poór Irén,­­ Földényi, Hegedüsné

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék