Színházi Élet - 1934/40. szám

Fehérvári huszárok 51631 (Zsindelyezik a kaszárnya tetejét...) Operett a régi jó békevilágból 3 felvonásban ftM írta és zenéjét s­zerzette : Erdélyi Mildly ' -cf . A szövetszési copyright 1938 bg. Almossino Richárd Budapest Baross-tár 9. Révé»» Az emgedélyné­lküli cssuldást Istziszarüan bünteti az Szinrekerfllt a BUDAI SZÍNKÖRBEN először augusztus 11-én a következő szereposztásban: ' szk­ipaiU^^^t^it. , 1921. évi l­lV. f.te­. .. Báró Pipere Jenő Tamils Bent Amália, a felesége Kőműves Erssi Anikó, a leánya Komár Julia Csantavéry Tárna Unger István Korom Olda ... Orl Sándor Horka Gyuri Jenei István Hárfa Dodő Fenyvessy Éva Dacsaj Pista, csikós Páger Antal Öreg paraszt Vecsernyés Ágnes Kovács Terus Bártfay főhadnagy Bimbó Attila Naszlay főhadnagy Bojár László Huszár hadnagy Bodnár Piri Csikorgó őrmester Szirmai Vilmos Foglár Tary Mihály A polgármester Major István Pincér Szecska Ferenc Pajor Ödön Történik 1900 körül. Előjáték egy pesti mulatóban. 1 felvonás 5 évvel később Korom Olda kastélyában. 2 és 3 felvonás a fehérvári laktanyában. ELŐJÁTÉK (Élőzene után háromszoros kürtjelzés, majd zenére 4—4 huszár teljes díszben, csákóson j. és b. oldalról a függöny elé masíroz. Zene végére középről kijön a függöny elé egy huszárhadnagy (nő) teljes díszben.) Ének :. HADNAGY : Jóestét kívánok Megjöttek a fehérvári huszárok A helyes kislányok Szívdobogva bámészkodnak utánok Jöttek, láttak, győztek Mindenkit megfőztek Jó estét kívánok Mindenkit megfőztek Megjöttek a fehérvári huszárok ! (A refraint a huszárokkal együtt énekli. Utána próza.) Ma már a múlt csak színpadon van S a kis huszár, a nagy zsivány Kívánja önöknek szívből Mulassanak, mint hajdanán 1 ÉNEK (csárdás tempóban, két-két lépést jobb­ra, két-két lépést balra táncolva): Ferenc Jóska kiállott a kapuba Arra ment egy sereg huszárregruta KAR (vele) : Ferenc Jóska nagyot csap a markába Markába, de markába Visszagondol szép regruta korára ! (Elsötétedik. Huszárok­­.kb. el. A függöny mögött cigányzenekar játssza a «Szánt az ökör, recece ...» kezdetű, magyar nótát.) ELSŐ FELVONÁS­I KÉP (Szín. (Lásd: I. sz. rajzot.) Cifra szeparé. Az asztalon pezsgőspoharak, üvegek, pezsgő­hűtő. Az asztal alatt rengeteg üres pezsgőspalack Nagy tivornya színhelye. Hangulatvilágítás. Dodó az asztal sarkán ül. Mindenki italos. Középen Csantavéry. Mikor a függöny szét­­ nyílik duhaj, szilaj mulatozás, össze-vissza ének kurjongatás. A cigány teljes erejéből húzza.) CSANTAVÉRY (30 körüli fess huszárkapi­tány. Szalonnadrág, zubbony. Italos, de nem tántorog. Éppen kiissza a poharát, aztán leinti a cigányt) : Ácsi ! . . . (Cigány elhallgat.) Azt húzd, hogy: Favilla, fakanál, fatányér.. . (Énekelve mondja, a cigány azonnal kíséri.) Tedd rá ! (Friss csárdás, pohártörés.) Sose halunk meg ! (Táncba kezd.) DODÓ : Legalább is én nem ! (Táncol Csantavéryvel.) G­IDA (Horkával táncol): HORKA (tánc után poharat ragad) : Mire igyunk Gida? (Horka 25 év körüli jóképű gazdász.) GIDA (még jobbképű, 26 éves gazdász, be­rúgva) : Arra, hogy mind bolond az, aki sze­relmes ! . . . (Isznak.) CSANTAVÉRY (már leült, Dodót az ölébe vette) : Engem akarsz húzni? . . . (Dodóhoz.) Te Dodó ! Behúnyt szemmel járj az utcán, mert ha valakire rámersz nézni, elbúcsúzhatsz ezektől a szép szemektől. DODÓ : Hogy én ránézek másra? Létezhet ilyesmi? CSANTAVÉRY : Aki rád néz, annak meg leharapom a fülét ! . . . Ez mind azért van, mert szeretlek ! Nem tudom meddig, de sze­retlek ! (Csók.) PINCÉR (be) : Kapitány úr, tessék a telefonhoz fáradni, a kaszárnya hívja . . . (Bl.) CSANTAVÉRY (nehezen feláll, kissé inogva) : A kaszárnya . . . (Indul, közben dúdolja.) Zsin­delyezik a kaszárnya tetejét. . . (Cigány rög­tön kíséri.) A TÖBBIEK (dalolva) : Mind elvitték a legények elejét. CSANTAVÉRY (m. f.) : Hej de maradt itthon kettő, három . . . ( Kitámolygott.) DODÓ (mint egy vámpír ráront Gidára) : Nyomorult ! (Zene abbamarad.) Rám se néz­tél egész este ! Élet 1933.40. számához Melléklet a Színházi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék