Színházi Élet - 1935/39. szám

A mai táncoktatás szerves kiegészítő része a pedagógiának, mert a táncnak, a mozdulatok harmóniájának éppen olyan fontos szerepe van az egyén egészséges felépítése szempontjából, mint a helyesen űzött sportnak. Ezért f­­ontos, hogy a táncoktatást olyan mű­vészekre bízzák, akik a táncnak nem­csak esztétikai, de lelki és nevelési ha­tásaival is tisztában vannak. Az őszi szezonban új, nagyszerű táncpedagógus­sal fogunk találkozni: Zahler Magdá­val, aki a világsikerei után hazajött és — a Haraszti iskola keretében — sokszínű művészetét a táncpedagógia szolgálatába állítja. Zahler Magda nem­­csak kiskorú, de felnőtt növendékeket is vállal. Programja a modern balett-és a tánctechnika új irányainak gya­korlati tanítása. Anatómiai tudásának segítségével a ritmikai nevelésre és a test arányainak helyes kiképzésére tö­rekszik, ilyenformán mint fogyókúra is ideális. Kétségtelen, hogy ha Zahler Magda művészetének csak egy kis há­nyadát át tudja plántálni tanítványai­ba, már akkor is a legremekebb gárdát neveli a pódium, a színpad, a táncpar­kett és az élet számára. Zahler Magda illusztrált táncelméleti órája a kicsinyeknek ! Ritmikai oktatás felnőtteknek (Angalo fotók)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék