Színházi Élet - 1936/21. szám

Németh Antal dr., a Nemzeti Színház igazgatója, repülőgépen utazott Bécsbe, ahol Vörösmarty Mihály remekét, a Csongor és Tündé­t rendezte az osztrák rádióban. A csütörtöki bécsi lapok tanú­sága szerint Németh Antal dr. munká­ját a legteljesebb siker koronázta. A gyönyörű, magyar verses játék, Mohácsi Jenő mesteri fordítása, a bécsi színé­szek tolmácsolásában elbűvölte a német­nyelvű hallga­tóságot. Zahler Magda, a világhírű magyar táncművésznő, több évi szünet után va­sárnap délelőtt újra fellépett a Belvárosi Színház táncmatinéján, növendékeinek társaságában. A művésznő úgy egyéni­leg, mint táncpedagógusi minőségében viharos sikert aratott fantasztikus tán­cával és bécsi valcerével, amelynek koreográfiáját ő szerezte. Herman Lipót és fele­sége Aradon, ahol a kiváló magyar festő­művész nagysikerű ki­állítást rendezett Paulovics Erzsébet pesti zon­goraművésznő Kairóban és Jeruzsálemben nagysikerű Liszt- hangversenyt adott. Mindkét városban nagy nem­zetközi hallgatóság ünnepelte a magyar művésznőt Vágó József építész a Nemzeti Szalonban kiál­­lított terveiből való ez a felvétel, amely az ő elgondolásai szerint való Krisztina-teret ábrá­zolja az Alagút felől nézve

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék