Színházi Élet - 1936/33. szám

Mint tudják, az osztrák biztosító­társaságok nem akarják elfogadni olyan film biztosítását, amelyben a nagy magyar sztár játszik. Miután azonban még a filmszakmában sem eszik olyan forrón a levest, mint ahogy főzik, a magyar biztosítási szakma hajlandó elvállalni a biztosí­tást. Ilyen akadálya nincs is a mű­vésznő budapesti filmezésének. Kü­lönben is kitaláltak egy módot, amely eleve megakadályozza, hogy a felvételek halasztást szenvedje­nek és ezzel a produkció befejezése késsen. Gaál Franciska maga fel­ajánlotta, helyezzék el igen tekin­télyes gázsiját az egyik budapesti nagybankban, az ő folyószámlájára, azzal a kikötéssel, hogy csak akkor veheti fel, amikor a film elkészült. Ezzel is jelezni akarja, hogy a róla elterjedt pletykák nem felelnek meg a valóságnak, ő maga igyekszik a legjobban, hogy minden film gyor­san és jól elkészüljön. »Jól!« — ezen van a hangsúly a művésznőnél, aki valóban nem kíméli a fáradságot akkor, ha művészi munkáról van szó. Mindenesetre nagy nyereséget jelentene a magyar film exportjá­nak, ha az ő személyét ismét bele lehetne vonni a filmgyártásba. — Meséljen nyaralási híreket? Visszaérkezett az első fecske: Törzs Jenő. Már­ el sem utazik Szent István napjáig, amikor újra meg­nyitják a Magyar Színházat »A né­ma leventé«-vel. Újból Budapesten tartózkodik Ray Goetz, a híres amerikai zeneszerző. Ezúttal nem­csak szórakozik Budapesten, hanem dolgozik is. Új operettjét kompo­nálja. Kalandos detektívtörténet és arról nevezetes, hogy az egyik szereplője nem más, mint Sir Bazil Sacha­roff, a hírneves kártya­mágnás. — Ki jön még az idén Amerikából? — Culbertson buda­pesti szórakozását meg­irigyelve, megérkezik Amerika másik híres játékos-párja, Gottlieb és szép felesége, akik össze akarják mérni tu­dásukat a magyar já­tékosokkal. Végül haza készül rövid látogatás­ra Király Ernő, aki ifjú feleségével tánciskolát nyitott New Yorkban. — Más külföldi ven­dégek? — Budapesten járt L. E. Gielgud, aki meny­asszonyát, Gordon Zitát látogatta. Októberben lesz az esküvő. Az ifjú pár Japánba utazik nászútra. Hubrich Virgil dr. az Ufa ma­gyarországi igazgatója szen a héten vezette oltárhoz Kökö­nyessy Annit. Tanuk voltak: Jekelfalussy Zoltán v. b. t. I. és Lehel Ferenc dr. (Fotó In­key Tibor)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék