Színházi Élet - 1937/4. szám

ben. Fornbach Mária világos selyemben, gróf Szirmay Gab­riella világoskékben, gróí Csák y Bora sárgában. Appo­nyi Géraldine grófnő ró^a­szin tafiban, Szapáry Marienne grófnő rózsaszinnel díszített feketében, báró Lindaroff Aliz világoskékben, Fáy Erzsébet fehérben, báró Sennyey Vera fehérben, Salamon Margit vi­lágoskékben. Teleki Katinka grófnő világoslila taftban, Markovich Mimi rózsaszínben, Edelsheim Maritta grófnő és Mailáth Zosa grófnők hófehér­ben, Perényi Katalin világos­kékben, Geist Marly banán­színű taftban. — És az asszonyok9 — Báró Prónay Györgyné világoskék ruhájában festeni­valóan szép volt. Nagyon ele­gáns volt Széchenyi Zsigmond gróf felesége, báró Ullmann Györgynó, Hertelendy Andor­né, báró Bornemissza Llpótné, gróf Zichy Ivánné (fekete Hapaji Komáromy. Klára és Ivanics Jenő házasságot kötöttük (Foto Schaffen A Budapesti Orvosok Turistaegyesületének sítúrájának részt­vevői a Dolomitok legszebb helyén, San Martino di Castroz­zában, « Palace Saas M a or előtt 57 toalettjéhez gyönyörű diadémot viseli), gróf Zichy Gézá Lipótné, Serényi Lászlóné, Ivánka Gézáné. báró Voinits Margit, gróf Bissingen Elza, gróf Chamaré Mémy, gróf Széchenyi Mi­hályné, gróf Pálffy Júlia, báró Beauvergerné, Tóthvárady Asbóth Míklósné, báró Prónay Joze­fina, bárcziházi Bárczy Istvánné, gróf Nemes Jánosné. — Mit tudsz Ceruttiné Paulay Erzsi kegyelmes asszony pesti séjourjdrólf — Csak édesanyja látogatására jött, de bármennyire elzárkózik is, egyik estélyt ia másik után rendezik tisztele­tére. A múlt héten Hatvany Lili báró. nőnél ünnepelték kisebb bridge-vacso. rán, ahol Ceruttiné hófehér ezüsttel hímzett uszályú szaténruhában, gyö­nyörű briUiám «ékszerekkel jelent meg. —' Ki volt a legelgánsabb Zichy Mária Eugénia grófné kaktél-partyjánf — ötven-hatvan dáma között a Pá­rizsból öltözködő Cartierné, Almássy Jaqueline grófnő tűnt fel, aki Patounái készült gyönyörű nerz-bundája alatt, magasnyakai fekete ruhát viselt, Ms ke­ményített fehér gallérral. Mi újság a báli fronton1 — Kitűnően sikerült a VAC-bál, amelynek nyitó lányai Klein Lili, Fó­nagy Magda, Földes Márta, Riegler Erzsi, Fodor Magda, Hódos lby, Freud Lia, Pfeifer Klári, Berend Kató, Fiala Éva, Agulár Kató, Stein Edit, Kempfner Klári, Hirsch Vera, Gábos Marienne és Pajor Lili voltak. Nagyban készülnek tnár a 23-i Mimóza-bálra is, ahol egész szokatlan attrakciók fogják gyönyörköd­tetni és szórakoztatni a bálozókat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék