Színházi Élet - 1937/11. szám

fel. Azért nem fogják publikálni a házasságot, mert nem akarják elve­szíteni nagyszámú hódolóikat. — Mit hallott a bécsi premierek­ről? — Bársony Rózsi negyven sür­gönyt kapott Budapestről abból az alkalomból, hogy Bécsben prózai szerepben debütált. — És a Scala magyar premierjé­ről? — Békeffi István felutazott Bécs­be — tiltakozni. Ugyanis az volt a megállapodása, hogy az »Eső után köpönyeg« plakátján nem szerepel­het a neve, mert egyik prózai da­rabjára most készül egy másik bé­csi színház. Mégis, hogy minden plakát a nevét hirdeti. Dühösen uta­zott fel Bécsbe és beállított a Scaki igazgatói irodájába, hogy meg­mondja a véleményét. De m­ég mi­előtt elkezdhette volna a mondó­káját, az igazgató hatalmas babér­koszorút mutatott és így szólt: »Ezt az igazgatóság adja önnek Bé­keffi úr! Gratulálok a délelőtti fő­próba nagy sikeréhez!« Az író most dadogni kezdett: »Nagyon köszö­nöm, de egy panaszom is van...« Az igazgató közbevágott: »Ne is folytassa/ A zeneszerző neve na­gyobb betűből van a plakáton, mint az öné... Bécsben ezt így szoktuk, de már intézkedtem, hogy kijavítsák... Ezek után Békeffi szerényen mosolygott és belenyu­godott a sorsába... — Min nevettek a hé­ten a legjobban a Fé­szekben? — A nagy színház el akarja szerződtetni a divatos színészt a kis színháztól. A két igaz­gató már hetek óta en garde-ban áll egymás­sal. Tegnap találkoztak a művészklubban. A kis színház igazgatója így szólt kollégájához: — Hallom, hogy el akarod vinni a főszí­nészünket? Vedd tudo­másul, hogy mi senkit vissza , nem tartunk! Mehet, amikor akar! De azt elárulom neked, hogy esti tíz pengővel mindig többet ígérek neki, mint te!« Kezei­ket csókolom! Nagy Izabella két hét alatt háromszor énekelt a berlini rá­dióban, két koncertet is ad, a berlini Operaház vendégszerep­lésre akarja lekötni. Ez a kép Linz Mártáéknál készült a Nagy Izabella tiszteletére adott estélyen* NAGY IZABELLA, DR. KRIEGNER, PROF. CLEMENS SCHMALTICH, A BERLINI RÁDIÓ ZEnEI VEZETŐJE ÉS LINZ MÁRTA Kún Sándor »Bodajk« című képe az Ernst-múzeum csoportkiálllításán 25

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék