Színházi Élet - 1937/44. szám

T­or­z­s É­S ÉLET A ZSERBÓ-BÓ-BAN — Mit tudtok ti, angyalom, milyen kilátások között készülődik az új szezon? — Ne siessünk olyan nagyon, hi­szen még el­ sem búcsúztunk a nyár­tól. A Park-klubban most folynak a házi teniszversenyek, hogy aztán a legelőkelőbb pesti kaszinó január elejéig elcsendesedjen. Ekkor azon­ban még a farsangot megelőzően pazar magánestélyek és mulatsá­gok színhelye lesz a Park-klub. — De a MAC-ban, mint halljuk, annál zajosabb az élet? — Ott is a nyarat búcsúztatták szombat este, illetve a nyári helyi­séget. A klub ugyanis a közeli na­pokban beköltözik téli helyiségébe. A remek M­AC-gárda ebből az alka­lomból igazán sikerült műkedvelő­előadást rendezett. Már előre nagy híre volt ennek az estének, ott is volt mindenki: az összes férjhez­ment aktív és prezumtív bálkirály­nők. Kár, hogy egy részük csak néző volt, de hát annyi jó szerep nincs is a világon, ahány szép asszony és szép leány volt ott ezen az estén. A mulatság kivilágos virradatig tar­tott. — Az előadásról mesélj valamit. — Rögtön rátérek, csak közlöm, hogy a siker minden várakozást fe­lülmúlt. A rendezőség kétszáz, sze­mélyre számított, de több, mint há­romszázötvenen jelentek meg. Táb­lája volt a gyönyörű aranyterem­nek, így aztán tekintettel azokra, akik a búcsúestén már nem kaptak helyet, a MAC 23-án, szombaton meg­ismétli a mulatságot. — Ki rendezte? — Ki rendezhette volna más, mint a Mac népszerű Zsülje, Kelenffy Gyula dr. háznagy, aki ezúttal mint sikeres háziszerző is bemutatkozott »Bajnoknők egymás között« című pompás kis párbeszédes tréfájával. A két főszereplő, Lyka Istvánné és dr. Sümegh Gézáné, percenként kénytelen volt megszakítani a dialó­got a robbanó tapsok miatt. Rend­kívül tetszett dr. Szauttner Ottó »Atylétika« című parasztkomédiája, amelyben idegen fül számára ha­landzsának ható MAC aktualitáso­kat figuráz ki. Tóth Miklósnak, a Nemzeti Színház új szerzőjének a m­a Angol vadásztársaság Egyetlen Captain Morton, Ellissonné Egyedy Margit, a háziasszony, Lady Currie, Betty Morton, Mrs. Morton, özv. Szabóné Egyedy Ilona, Babette Talbot Baines, Sir William Currie, James Currie, H. Beauchamp, Charles Morton, Bill Currie

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék