Színházi Élet, 1937. október 24–30. (27. évfolyam, 44. szám)

1937-10-24 / 44. szám

budapesti zongoraművésznő hat hónappal ezelőtt ment ki Dél-Amerikába hangversenykörútra. Október 29-én akart vissza­térni Európába, de két nap­pal elutazása előtt a Rio de Janeiro-i magyar konzul bú­csúestet rendezett tiszteletére, ahol a brazil minisztériumok kiküldöttei is megjelentek. Gerő Erzsi több zongoraszám­mal szerepelt az estélyen, igen nagy sikerrel. Játéka után hozzálépett az egyik államtit­kár és felszólította, hogy ne utazzék el. Hiába érveltek, hogy már a hajójegyük is megvan, kérte, hogy másnap látogassa meg a minisztérium­ban. A másnapi találkozásnál átnyújtotta a budapesti mű­vésznőnek a brazil rádió szer­ződését, amely egy évre szól és heti háromszori szerep­lésre kötelezi. A kitűnő ma­gyar művésznő természetesen boldogan fogadta el a szerző­dést, amelyben azt is kikö­tötték, hogy minden koncertjét a brazil rádió rendezi meg. UUMO JU­KÁSZ Fejes Teri és Dely Ferenc próbálják a Teréz körúti színpadon a »Mért járkálsz meztelenül« című bohózatot. Rendezi Tarnay Gábor László operaénekes most tért haza hangversenykörútjá­ról. Zürichben, Baselben, Bern­ben és Interlakenben énekelt sikerrel »A romantikus asszony«-t most mutatták be Szegeden Komlós Jucival, Erdődy Kálmánnal és Hamvay Lacival a főszerepek­ben (Foto Liebman) 100 kalábriász-parti Október véig^évii lesz­ a Komédiában­ & »Kalábriász parti« Somogyi századik előadása. Kálmán direktor a következőiket mondja a jubileumról : — ötven évvel ezelőtt a Rostély­ utcai Folies Cap­rice-ben játszották először a Kalábriász partit. Az el­telt ötven év alatt közel négyezer előadást ért meg, bejárta egész Európát és most ötven év u­tán éppen olyasm­ ereven­en­ hat, mint régen. A szereplők is a régiek, a publikum is a régi, minden este öreg urak és hölgyek töltik meg a nézőteret, eljönnek egy kis régi levegőt szívni. Politikuso­k, bankárok és illusztris művészek ,álla­ndó vendégei az új Folies Cap­rice-nak. A régi barátok elhatározták, hogy október 29-én, amikor is század­szor játsszák idén a Ka­lábriász partit, bankettel ünneplik meg a jubileu­mot és az új Folies Caprice feltámadását.

Next