Színházi Élet - 1937/49. szám

Vígjáték, t­ígjáték? Íme, újabb megfigyelésem a vi­dám szórakoztatás céljaira készült magyar filmekkel kapcsolatosan: az ilyen film, műfajilag nem vígjáték, hanem, gígjáték. Ez az erénye és bizonyos mértékben a bűne is, mert a rendező egy hálás ötlet kedvéért a legizgalmasabb pillanatban is haj­landó megállítani a robogó cselek­ményt. Ebből a szempontból nyugodtan kinevezhetjük a magyar gagjáték mintafilmjének a múlt héten bemu­tatott »Mai lányok«-at. Hálás al­kalomszerző azoknak, akik hango­san tudnak nevetni színházban, vagy moziban. Szülőanyja kétség­kívül az amerikai burleszk volt, leöntve és beillatosítva azzal a pesti humorral, amely ezt a vá­rost a világ leg­gúny­orosabb metro­polisává avatta. Mondom: aki hangosan szeret ne­vetni, okvetlenül nézze meg a Mas lányokat. Földes Jolán nagysikerű regényének filmváltozatát, amely Gaál Béla ötletes rendezésében a fiatalság egész hadseregét mozgó­sította. Nem kevesebb, er mint hat pri­madonnája van ennek a filmnek: Kun Magda, Day­ka Margit, Szepes Lia, Donáth Ági, Bíró Éva és Gábor Magda. Bonvivanja kettő: Gyyer­gyay István és Pataki Jenő, bur­leszk-figurája, ha keveset akarok mondani, tíz is. A legjobbak közü­lük: Juhász József, Dezsőffy László és Bársony István. Nem csoda, ha ennyi kitűnő szereplő között a mese kissé szeszélyesen kanyarog, de mi szívesen kirándulunk velük az epi­zódok vadvizeire is, pláne, ha olyan pattogó indulókat kapunk kísérőül, mint Ábrahám Pál három mesteri száma: az »Itt a tej« ...a »Két cili ... négy cili... hat cili..és Kun Magda tündéri tánclemeze. Általá­nos vélemény: Ábrahám már rég produkált ennyire jókedvű muzsi­kát, igaz, hogy megint együtt dol­gozik régi, zseniális szövegírójával, Harmath Imrével, akinek a keze­nyomát érezni a pompás film gag­jein is. Két jelenet a­­Noszty fiút. filmváltoza­tából: a felsőn Noszty Vilma (Simor Erzsébet) és Noszty Pál (Rajnay Gábor), akik hozományt vadásznak Noszty Ferinek,­­ az alsón: a Noszty fiú (Jávor Pál) és Velkovics Roxál (Homár Juliska) az egyik gazdag menyasszony­jelölt (Eco film — Mainninger fotók) I­z­­ifBMM k. j.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék